หมวดหมู่:

body parts

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbody parts

 • การออกเสียง : knee knee [en]
 • การออกเสียง : face face [en]
 • การออกเสียง : ventres ventres [fr]
 • การออกเสียง : עצם הבריח עצם הבריח [he]
 • การออกเสียง : ישבנים ישבנים [he]
 • การออกเสียง : dvanaesnik dvanaesnik [hr]
 • การออกเสียง : krajnik krajnik [pl]
 • การออกเสียง : أَعْيُن أَعْيُن [ar]
 • การออกเสียง : ٹُھڈّی ٹُھڈّی [ur]
 • การออกเสียง : 头骷颅 头骷颅 [wuu]
 • การออกเสียง : breast breast [en]
 • การออกเสียง : ischio-jambier ischio-jambier [fr]
 • การออกเสียง : butt cheek butt cheek [en]
 • การออกเสียง : jivhā jivhā [pi]
 • การออกเสียง : akkhi akkhi [pi]
 • การออกเสียง : hadaya hadaya [pi]
 • การออกเสียง : pāda pāda [pi]
 • การออกเสียง : Sira Sira [no]
 • การออกเสียง : nombril nombril [fr]
 • การออกเสียง : כף-רגל כף-רגל [he]
 • การออกเสียง : جبڑے جبڑے [ur]
 • การออกเสียง : اعضا اعضا [fa]
 • การออกเสียง : بدن بدن [ar]
 • การออกเสียง : ایڑی ایڑی [ur]
 • การออกเสียง : پیٹ پیٹ [ur]
 • การออกเสียง : توند توند [ur]
 • การออกเสียง : پَیر پَیر [ur]
 • การออกเสียง : ماتھا ماتھا [ur]
 • การออกเสียง : پلک پلک [fa]
 • การออกเสียง : پپوٹا پپوٹا [ur]
 • การออกเสียง : ابرو ابرو [fa]
 • การออกเสียง : منہ منہ [ur]
 • การออกเสียง : گلا گلا [ur]
 • การออกเสียง : کندھا کندھا [ur]
 • การออกเสียง : کلائی کلائی [ur]
 • การออกเสียง : انگلی انگلی [ur]
 • การออกเสียง : انگوٹھا انگوٹھا [ur]
 • การออกเสียง : ہتھیلی ہتھیلی [ur]
 • การออกเสียง : کمر کمر [fa]
 • การออกเสียง : پیٹھ پیٹھ [ur]
 • การออกเสียง : گھٹنا گھٹنا [ur]
 • การออกเสียง : ریڑھ ریڑھ [ur]
 • การออกเสียง : کُولھا کُولھا [ur]
 • การออกเสียง : چوتڑ چوتڑ [ur]
 • การออกเสียง : پاؤں پاؤں [ur]
 • การออกเสียง : ٹخنہ ٹخنہ [ur]
 • การออกเสียง : پیشانی پیشانی [fa]
 • การออกเสียง : چہرہ چہرہ [ur]
 • การออกเสียง : دھڑ دھڑ [ur]
 • การออกเสียง : معدہ معدہ [ur]
 • การออกเสียง : fingertip fingertip [en]
 • การออกเสียง : چھاتی چھاتی [ur]
 • การออกเสียง : دل وجِگر دل وجِگر [ur]
 • การออกเสียง : ہونٹ ہونٹ [ur]
 • การออกเสียง : ہڈی ہڈی [ur]
 • การออกเสียง : دماغ دماغ [ar]
 • การออกเสียง : شکم شکم [fa]
 • การออกเสียง : کنپٹی کنپٹی [ur]
 • การออกเสียง : ناک ناک [ur]
 • การออกเสียง : کان کان [fa]
 • การออกเสียง : 臀部 臀部 [zh]
 • การออกเสียง : 差し指 差し指 [ja]
 • การออกเสียง : مَانگ مَانگ [ur]
 • การออกเสียง : جانگ جانگ [ur]
 • การออกเสียง : جِیب جِیب [ur]
 • การออกเสียง : ٹھڈّی ٹھڈّی [ur]
 • การออกเสียง : ٹھوڑی ٹھوڑی [ur]
 • การออกเสียง : زبان زبان [fa]
 • การออกเสียง : گُھٹنا گُھٹنا [ur]
 • การออกเสียง : بایاں ہاتھ بایاں ہاتھ [ur]
 • การออกเสียง : الٹا ہاتھ الٹا ہاتھ [ur]
 • การออกเสียง : داہنا ہاتھ داہنا ہاتھ [ur]
 • การออกเสียง : دایاں ہاتھ دایاں ہاتھ [ur]
 • การออกเสียง : تالو تالو [fa]
 • การออกเสียง : پاؤں کی انگلی پاؤں کی انگلی [ur]
 • การออกเสียง : سَر سَر [ur]
 • การออกเสียง : جَبڑا جَبڑا [ur]
 • การออกเสียง : غدود غدود [ur]
 • การออกเสียง : چھنگلی چھنگلی [ur]
 • การออกเสียง : پیڑُو پیڑُو [ur]
 • การออกเสียง : سامنے کے دانت سامنے کے دانت [ur]
 • การออกเสียง : عقل ڈاڑھ عقل ڈاڑھ [ur]
 • การออกเสียง : چھوٹی ڈاڑھ چھوٹی ڈاڑھ [ur]
 • การออกเสียง : ڈاڑھ ڈاڑھ [ur]
 • การออกเสียง : سینہ سینہ [ur]
 • การออกเสียง : ریڑھ کی ہڈّی ریڑھ کی ہڈّی [ur]
 • การออกเสียง : جِگر جِگر [ur]
 • การออกเสียง : دانت دانت [ar]
 • การออกเสียง : رَگ رَگ [ur]
 • การออกเสียง : دَھڑ دَھڑ [ur]
 • การออกเสียง : جوڑ جوڑ [ur]
 • การออกเสียง : نَبض نَبض [ur]
 • การออกเสียง : مَقعَد مَقعَد [ur]
 • การออกเสียง : گَٹھ گَٹھ [ur]
 • การออกเสียง : پَٹّھے پَٹّھے [ur]
 • การออกเสียง : فُرج فُرج [ur]
 • การออกเสียง : اندام ِنِہَانی اندام ِنِہَانی [ur]
 • การออกเสียง : جَبڑے کی ہَڈّی جَبڑے کی ہَڈّی [ur]
 • การออกเสียง : کھوپڑی کھوپڑی [ur]
 • การออกเสียง : نَسیں نَسیں [ur]