หมวดหมู่:

bodhisattva

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbodhisattva

 • การออกเสียง : 阿弥陀佛 阿弥陀佛 [zh]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩萨 大願地藏菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 日光菩薩 日光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 文殊菩薩 文殊菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 十一面観音 十一面観音 [ja]
 • การออกเสียง : 弘法大師 弘法大師 [ja]
 • การออกเสียง : 观音菩萨 观音菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : 月光菩薩 月光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 普賢菩薩 普賢菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : jataka jataka [sa]
 • การออกเสียง : 觀音菩薩 觀音菩薩 [yue]
 • การออกเสียง : 觀音菩萨 觀音菩萨 [yue]
 • การออกเสียง : bosatsu bosatsu [ja]
 • การออกเสียง : 보살 보살 [ko]
 • การออกเสียง : 聖観音 聖観音 [ja]
 • การออกเสียง : બોધિસત્વ બોધિસત્વ [gu]
 • การออกเสียง : ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ [or]
 • บันทึกการออกเสียง : Raja-parikathara-pratnamili Raja-parikathara-pratnamili [hi] รอการออกเสียง