หมวดหมู่:

Boże Narodzenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBoże Narodzenie

 • การออกเสียง : wigilia wigilia [pl]
 • การออกเสียง : Święty Mikołaj Święty Mikołaj [pl]
 • การออกเสียง : pasterka pasterka [pl]
 • การออกเสียง : na Wigilię na Wigilię [pl]
 • การออกเสียง : szopka szopka [pl]
 • การออกเสียง : śnieżne śnieżne [pl]
 • การออกเสียง : lulać lulać [pl]
 • การออกเสียง : żołnierzyki żołnierzyki [pl]
 • การออกเสียง : sanie św. Mikołaja sanie św. Mikołaja [pl]
 • การออกเสียง : w wigilię w wigilię [pl]
 • การออกเสียง : jasełka jasełka [pl]
 • การออกเสียง : gwiazdkowe gwiazdkowe [pl]
 • การออกเสียง : mędrcy mędrcy [pl]
 • การออกเสียง : Bożego Narodzenia Bożego Narodzenia [pl]
 • การออกเสียง : w Boże Narodzenie w Boże Narodzenie [pl]