หมวดหมู่:

bloody red steak

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbloody red steak

  • การออกเสียง : bleu bleu [fr]