หมวดหมู่:

birds (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds (tt)

 • การออกเสียง : ibis ibis [en]
 • การออกเสียง : попугай попугай [ru]
 • การออกเสียง : карабүрек карабүрек [tt]
 • การออกเสียง : күкшә күкшә [tt]
 • การออกเสียง : Ozan Ozan [tr]
 • การออกเสียง : фазан фазан [ru]
 • การออกเสียง : saca saca [es]
 • การออกเสียง : крачка крачка [ru]
 • การออกเสียง : сапсан сапсан [ru]
 • การออกเสียง : Argus Argus [en]
 • การออกเสียง : gaga gaga [en]
 • การออกเสียง : мандаринка мандаринка [ru]
 • การออกเสียง : кызылкойрык кызылкойрык [tt]
 • การออกเสียง : канмәргән канмәргән [tt]
 • การออกเสียง : гага гага [ru]
 • การออกเสียง : сарыкаш сарыкаш [tt]
 • การออกเสียง : пеликан пеликан [ru]
 • การออกเสียง : шөпшәашар шөпшәашар [tt]
 • การออกเสียง : гагара гагара [ru]
 • การออกเสียง : балабан балабан [tt]
 • การออกเสียง : шоңкар шоңкар [tt]
 • การออกเสียง : күккош күккош [tt]
 • การออกเสียง : казсыманнар казсыманнар [tt]
 • การออกเสียง : әтәлге әтәлге [tt]
 • การออกเสียง : күкканат күкканат [tt]
 • การออกเสียง : лачын лачын [tt]
 • การออกเสียง : алмабаш алмабаш [tt]
 • การออกเสียง : көймәтомшык көймәтомшык [tt]
 • การออกเสียง : вальдшнеп вальдшнеп [ru]
 • การออกเสียง : сар сар [chm]
 • การออกเสียง : аккорсак аккорсак [tt]
 • การออกเสียง : fregat fregat [nl]
 • การออกเสียง : үрмәләч үрмәләч [tt]
 • การออกเสียง : баклан баклан [ru]
 • การออกเสียง : отряд отряд [ru]
 • การออกเสียง : люрик люрик [ru]
 • การออกเสียง : ракша ракша [ru]
 • การออกเสียง : бекас бекас [uk]
 • การออกเสียง : агаяк агаяк [tt]
 • การออกเสียง : balaban balaban [tr]
 • การออกเสียง : эму эму [ru]
 • การออกเสียง : чүкешбаш чүкешбаш [tt]
 • การออกเสียง : саджа саджа [ru]
 • การออกเสียง : имәнборын имәнборын [tt]
 • การออกเสียง : цесарка цесарка [ru]
 • การออกเสียง : гагарка гагарка [ru]
 • การออกเสียง : аргус аргус [ru]
 • การออกเสียง : Чарлак Чарлак [tt]
 • การออกเสียง : кесия кесия [bg]
 • การออกเสียง : джек джек [ru]
 • การออกเสียง : печник печник [ru]
 • การออกเสียง : турпан турпан [uk]
 • การออกเสียง : сорокопут сорокопут [ru]
 • การออกเสียง : mayna mayna [tr]
 • การออกเสียง : дүртканат дүртканат [tt]
 • การออกเสียง : озан озан [tt]
 • การออกเสียง : безборын безборын [tt]
 • การออกเสียง : сиртмәкойрык сиртмәкойрык [tt]
 • การออกเสียง : озынтомшык озынтомшык [tt]
 • การออกเสียง : орнитофауна орнитофауна [tt]
 • การออกเสียง : озынкойрыклылар озынкойрыклылар [tt]
 • การออกเสียง : җагалтай җагалтай [tt]
 • การออกเสียง : бидаяк бидаяк [tt]
 • การออกเสียง : еланашар еланашар [tt]
 • การออกเสียง : кашыктомшык кашыктомшык [tt]
 • การออกเสียง : ишкәкканатлылар ишкәкканатлылар [tt]
 • การออกเสียง : торна торна [tt]
 • การออกเสียง : безгелдәк безгелдәк [tt]
 • การออกเสียง : балобан балобан [ru]
 • การออกเสียง : гарпия гарпия [ru]
 • การออกเสียง : бабакош бабакош [tt]
 • การออกเสียง : ләкләкчәләр ләкләкчәләр [tt]
 • การออกเสียง : mandarinka mandarinka [cs]
 • การออกเสียง : бабалаш бабалаш [tt]
 • การออกเสียง : озынканатлылар озынканатлылар [tt]
 • การออกเสียง : Аккош Аккош [tt]
 • การออกเสียง : Былбыл Былбыл [tt]
 • การออกเสียง : якана якана [ru]
 • การออกเสียง : чәберчек чәберчек [tt]
 • การออกเสียง : карча карча [ce]
 • การออกเสียง : кулканатлылар кулканатлылар [tt]
 • การออกเสียง : чыпылдавык чыпылдавык [tt]
 • การออกเสียง : күгәрченсыманнар күгәрченсыманнар [tt]
 • การออกเสียง : кылычтомшык кылычтомшык [tt]
 • การออกเสียง : кыргын кыргын [tt]
 • การออกเสียง : чорма чорма [tt]
 • การออกเสียง : куканг куканг [tt]
 • การออกเสียง : кылкойрык кылкойрык [tt]
 • การออกเสียง : шаһин шаһин [tt]
 • การออกเสียง : чебенкош чебенкош [tt]
 • การออกเสียง : китбаш китбаш [tt]
 • การออกเสียง : чумгалак чумгалак [tt]
 • การออกเสียง : саланган саланган [tt]
 • การออกเสียง : корыхтан корыхтан [tt]
 • การออกเสียง : nandu nandu [eo]
 • การออกเสียง : кыйгыр кыйгыр [tt]
 • การออกเสียง : тулес тулес [ru]
 • การออกเสียง : үрдәк үрдәк [tt]
 • การออกเสียง : кыштума кыштума [tt]
 • การออกเสียง : еланмуеннар еланмуеннар [tt]