หมวดหมู่:

birds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds

 • การออกเสียง : moa moa [gl]
 • การออกเสียง : sinsonte sinsonte [es]
 • บันทึกการออกเสียง : ניצים ניצים [he] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : gralha gralha [pt]
 • การออกเสียง : квезаль квезаль [ru]
 • การออกเสียง : peachicks peachicks [en]
 • การออกเสียง : Alcatraz Alcatraz [en]
 • การออกเสียง : alacabalıkçıl alacabalıkçıl [tr]
 • การออกเสียง : owl owl [en]
 • การออกเสียง : シラヒゲカンムリアマツバメ シラヒゲカンムリアマツバメ [ja]
 • การออกเสียง : pelecaniformes pelecaniformes [en]
 • การออกเสียง : תוכים תוכים [he]
 • การออกเสียง : àguila marcenca àguila marcenca [ca]
 • การออกเสียง : àguila calçada àguila calçada [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : aguilot aguilot [ca] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : àguila marina àguila marina [ca]
 • การออกเสียง : àguila coronada àguila coronada [ca]
 • การออกเสียง : àguila pescadora àguila pescadora [ca]
 • การออกเสียง : àguila cuabarrada àguila cuabarrada [ca]
 • การออกเสียง : aguilenc aguilenc [ca]
 • การออกเสียง : aligot aligot [ca]
 • การออกเสียง : àguila d'estany àguila d'estany [ca]
 • การออกเสียง : aguilenca aguilenca [ca]
 • การออกเสียง : àguila daurada àguila daurada [ca]
 • การออกเสียง : calàbria agulla calàbria agulla [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : aguileta aguileta [ca] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : àguila imperial àguila imperial [ca]
 • การออกเสียง : àguila àguila [ca]
 • การออกเสียง : Aguiló Aguiló [ca]
 • การออกเสียง : agamí agamí [es]
 • การออกเสียง : agapornis agapornis [ca]
 • การออกเสียง : accipítrid accipítrid [ca]
 • การออกเสียง : agró agró [ca]
 • การออกเสียง : agró blanc agró blanc [ca]
 • การออกเสียง : agró roig agró roig [ca]
 • การออกเสียง : agrona agrona [ca]
 • การออกเสียง : ardeid ardeid [ca]
 • การออกเสียง : tit tit [en]
 • การออกเสียง : honeyeaters honeyeaters [en]
 • การออกเสียง : Falconiformes Falconiformes [gl]
 • การออกเสียง : chukar chukar [en]
 • การออกเสียง : sapsucker sapsucker [en]
 • การออกเสียง : goatsucker goatsucker [en]
 • การออกเสียง : کونج کونج [ur]
 • การออกเสียง : kawka kawka [pl]
 • การออกเสียง : smerghi smerghi [it]
 • การออกเสียง : کِھچَر کِھچَر [ur]
 • การออกเสียง : مَینا مَینا [ur]
 • การออกเสียง : accipitridae accipitridae [en]
 • การออกเสียง : sparrows sparrows [en]
 • การออกเสียง : ہد ہد ہد ہد [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : Todus Todus [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : لم ڈھینگ لم ڈھینگ [ur]
 • การออกเสียง : stadhan stadhan [ga]
 • การออกเสียง : papago papago [eo]
 • การออกเสียง : magpies magpies [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Matang dulong Matang dulong [tl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Kulyawan Kulyawan [tl]
 • บันทึกการออกเสียง : Matang-Dulong Matang-Dulong [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Kulkul Kulkul [tl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : کُلنگ کُلنگ [fa]
 • การออกเสียง : چُڑی چُڑی [ur]
 • การออกเสียง : ﺑُﻠﺒﻞ ﺑُﻠﺒﻞ [ota]
 • การออกเสียง : condors condors [en]
 • การออกเสียง : light-mantled sooty light-mantled sooty [en]
 • การออกเสียง : jungle myna jungle myna [en]
 • การออกเสียง : الو الو [ur]
 • การออกเสียง : ابابیل ابابیل [fa]
 • การออกเสียง : مرغ مرغ [fa]
 • การออกเสียง : مرغی مرغی [ur]
 • การออกเสียง : چکور چکور [ur]
 • การออกเสียง : بلبل بلبل [fa]
 • การออกเสียง : کبوتر کبوتر [fa]
 • การออกเสียง : ptaki ptaki [pl]
 • การออกเสียง : مرغا مرغا [ur]
 • การออกเสียง : شاہ باز شاہ باز [ur]
 • การออกเสียง : باز باز [fa]
 • การออกเสียง : پرند پرند [fa]
 • การออกเสียง : پن٘کھ والا پن٘کھ والا [ur]
 • การออกเสียง : پکھیرو پکھیرو [ur]
 • การออกเสียง : پنچھی پنچھی [ur]
 • การออกเสียง : بازو والا بازو والا [ur]
 • การออกเสียง : پکشی پکشی [ur]
 • การออกเสียง : عقاب عقاب [fa]
 • การออกเสียง : چوزہ چوزہ [ur]
 • การออกเสียง : شاہین شاہین [ur]
 • การออกเสียง : پرندہ پرندہ [ur]
 • การออกเสียง : کٹھ بڑھئی کٹھ بڑھئی [ur]
 • การออกเสียง : ہجرتی باز ہجرتی باز [ur]
 • การออกเสียง : مصری گدھ مصری گدھ [ur]
 • การออกเสียง : ہندوستانی مور ہندوستانی مور [ur]
 • การออกเสียง : ہمالی بلبل ہمالی بلبل [ur]
 • การออกเสียง : گھریلو کوا گھریلو کوا [ur]
 • การออกเสียง : سفید پشت گدھ سفید پشت گدھ [ur]
 • การออกเสียง : سرخاب سرخاب [fa]
 • การออกเสียง : کالا تیتر کالا تیتر [ur]
 • การออกเสียง : گنجا عقاب گنجا عقاب [ur]
 • การออกเสียง : کٹھ پھوڑا کٹھ پھوڑا [ur]
 • การออกเสียง : پیلُو پیلُو [ur]
 • การออกเสียง : نربطخ نربطخ [ur]