หมวดหมู่:

Bird species

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBird species

 • การออกเสียง : ride
  ride [en]
 • การออกเสียง : flamingo
  flamingo [en]
 • การออกเสียง : albatros
  albatros [pl]
 • การออกเสียง : peregrine falcon
  peregrine falcon [en]
 • การออกเสียง : παπαγάλος
  παπαγάλος [el]
 • การออกเสียง : gander
  gander [en]
 • การออกเสียง : goshawk
  goshawk [en]
 • การออกเสียง : ortolan
  ortolan [en]
 • การออกเสียง : alli
  alli [fi]
 • การออกเสียง : Curlew
  Curlew [en]
 • การออกเสียง : pelikan
  pelikan [de]
 • การออกเสียง : lauk
  lauk [ind]
 • การออกเสียง : wróbel
  wróbel [pl]
 • การออกเสียง : Kranich
  Kranich [de]
 • การออกเสียง : gołąb
  gołąb [pl]
 • การออกเสียง : Pega-rabuda
  Pega-rabuda [pt]
 • การออกเสียง : Kormoran
  Kormoran [de]
 • การออกเสียง : Hakk
  Hakk [et]
 • การออกเสียง : aul
  aul [et]
 • การออกเสียง : υφάντρα
  υφάντρα [el]
 • การออกเสียง : tait
  tait [fr]
 • การออกเสียง : κόρακας
  κόρακας [el]
 • การออกเสียง : Αλκυόνη
  Αλκυόνη [el]
 • การออกเสียง : pliszka
  pliszka [pl]
 • การออกเสียง : Vares
  Vares [lmo]
 • การออกเสียง : tavi
  tavi [he]
 • การออกเสียง : alk
  alk [et]
 • การออกเสียง : σουσουράδα
  σουσουράδα [el]
 • การออกเสียง : valkoposkihanhi
  valkoposkihanhi [fi]
 • การออกเสียง : grajo
  grajo [es]
 • การออกเสียง : columbid
  columbid [en]
 • การออกเสียง : χελιδόνι
  χελιδόνι [el]
 • การออกเสียง : πέρδικα
  πέρδικα [el]
 • การออกเสียง : rautiainen
  rautiainen [fi]
 • การออกเสียง : koltrast
  koltrast [sv]
 • การออกเสียง : porr
  porr [sv]
 • การออกเสียง : kukułka
  kukułka [pl]
 • การออกเสียง : teder
  teder [nl]
 • การออกเสียง : kägu
  kägu [et]
 • การออกเสียง : St. Vedast
  St. Vedast [en]
 • การออกเสียง : punakurk-kaur
  punakurk-kaur [et]
 • การออกเสียง : Μεγάλος Λιμνόδρομος
  Μεγάλος Λιμνόδρομος [el]
 • การออกเสียง : hall-kärbsenäpp
  hall-kärbsenäpp [et]
 • การออกเสียง : Λευκόφρυδη Ποταμίδα
  Λευκόφρυδη Ποταμίδα [el]
 • การออกเสียง : turteltuvi
  turteltuvi [et]
 • การออกเสียง : vöötsaba-vigle
  vöötsaba-vigle [et]
 • การออกเสียง : βουβόκυκνος
  βουβόκυκνος [el]
 • การออกเสียง : pikkutiira
  pikkutiira [fi]
 • การออกเสียง : νεροπούλι
  νεροπούλι [el]
 • การออกเสียง : pensassirkku
  pensassirkku [fi]
 • การออกเสียง : koldjalg-hõbekajakas
  koldjalg-hõbekajakas [et]
 • การออกเสียง : männileevike
  männileevike [et]
 • การออกเสียง : Lachmöwe
  Lachmöwe [de]
 • การออกเสียง : minervanpöllö
  minervanpöllö [fi]
 • การออกเสียง : γερακοληστόγλαρος
  γερακοληστόγλαρος [el]
 • การออกเสียง : ποταμογλάρονο
  ποταμογλάρονο [el]
 • การออกเสียง : αετόγλαρος
  αετόγλαρος [el]
 • การออกเสียง : punakylkirastas
  punakylkirastas [fi]
 • การออกเสียง : sinirind
  sinirind [et]
 • การออกเสียง : ξεφτέρι
  ξεφτέρι [el]
 • การออกเสียง : tervapääsky
  tervapääsky [fi]
 • การออกเสียง : κοκκινοκαλιακούδα
  κοκκινοκαλιακούδα [el]
 • การออกเสียง : φλώρος
  φλώρος [el]
 • การออกเสียง : stepipistrik
  stepipistrik [et]
 • การออกเสียง : Dorngrasmücke
  Dorngrasmücke [de]
 • การออกเสียง : sepelhanhi
  sepelhanhi [fi]
 • การออกเสียง : põhjatsiitsitaja
  põhjatsiitsitaja [et]
 • การออกเสียง : Μεγάλη Ωτίδα
  Μεγάλη Ωτίδα [el]
 • การออกเสียง : παγόγλαρος
  παγόγλαρος [el]
 • การออกเสียง : τσιρογιάννης
  τσιρογιάννης [el]
 • การออกเสียง : raisakotkas
  raisakotkas [et]
 • การออกเสียง : τσιγκογιάννης
  τσιγκογιάννης [el]
 • การออกเสียง : rabahani
  rabahani [et]
 • การออกเสียง : κοκκινοβουτηχτάρι
  κοκκινοβουτηχτάρι [el]
 • การออกเสียง : kõrkja-roolind
  kõrkja-roolind [et]
 • การออกเสียง : μπιρμπίλι
  μπιρμπίλι [el]
 • การออกเสียง : τρυγόνι
  τρυγόνι [el]
 • การออกเสียง : stepi-loorkull
  stepi-loorkull [et]
 • การออกเสียง : havranovití
  havranovití [cs]
 • การออกเสียง : Tȟašíyagnuŋpa
  Tȟašíyagnuŋpa [lkt]
 • การออกเสียง : töyhtökiuru
  töyhtökiuru [fi]
 • การออกเสียง : tundrahanhi
  tundrahanhi [fi]
 • การออกเสียง : νανοφυλλοσκόπος
  νανοφυλλοσκόπος [el]
 • การออกเสียง : Wasserpieper
  Wasserpieper [de]
 • การออกเสียง : Βουκεφάλα
  Βουκεφάλα [el]
 • การออกเสียง : mustarastas
  mustarastas [fi]
 • การออกเสียง : nokkavarpunen
  nokkavarpunen [fi]
 • การออกเสียง : πετροπέρδικα
  πετροπέρδικα [el]
 • การออกเสียง : μαυρογλάρονο
  μαυρογλάρονο [el]
 • การออกเสียง : tikli
  tikli [fi]
 • การออกเสียง : ruskerästas
  ruskerästas [et]
 • การออกเสียง : καλογιάννος
  καλογιάννος [el]
 • การออกเสียง : μαυροβουτηχτάρι
  μαυροβουτηχτάρι [el]
 • การออกเสียง : kattohaikara
  kattohaikara [fi]
 • การออกเสียง : lumivarpunen
  lumivarpunen [fi]
 • การออกเสียง : μπούφος
  μπούφος [el]
 • การออกเสียง : Τρίχρωμος Φαλαρόποδας
  Τρίχρωμος Φαλαρόποδας [el]
 • การออกเสียง : χειμωνοβουτηχτάρι
  χειμωνοβουτηχτάρι [el]
 • การออกเสียง : ψευταηδόνι
  ψευταηδόνι [el]
 • การออกเสียง : kiuru
  kiuru [fi]