หมวดหมู่:

Biologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBiologie

 • การออกเสียง : Saftmale Saftmale [de]
 • การออกเสียง : Ektoparasiten Ektoparasiten [de]
 • การออกเสียง : sexuée sexuée [fr]
 • การออกเสียง : arilo arilo [eo]
 • การออกเสียง : ribosomes ribosomes [en]
 • การออกเสียง : allélomorphe allélomorphe [fr]
 • การออกเสียง : Propionibakterien Propionibakterien [de]
 • การออกเสียง : chitine chitine [nl]
 • การออกเสียง : cils vibratiles cils vibratiles [fr]
 • การออกเสียง : RNS RNS [de]
 • การออกเสียง : biologie biologie [de]
 • การออกเสียง : phycobiliprotéine phycobiliprotéine [fr]
 • การออกเสียง : Sterberaten Sterberaten [de]
 • การออกเสียง : Brutpflege Brutpflege [de]
 • การออกเสียง : Geburtenabstand Geburtenabstand [de]
 • การออกเสียง : Fortpflanzungsbeginn Fortpflanzungsbeginn [de]
 • การออกเสียง : Blattspreit Blattspreit [de]
 • การออกเสียง : Actinomyceten Actinomyceten [de]
 • การออกเสียง : Zellwandstrukturen Zellwandstrukturen [de]
 • การออกเสียง : Blutkörperchen Blutkörperchen [de]
 • การออกเสียง : in utero in utero [en]
 • การออกเสียง : Magnoliophyta Magnoliophyta [fr]
 • การออกเสียง : Taxie Taxie [de]
 • การออกเสียง : Ewing-Sarkom Ewing-Sarkom [de]
 • การออกเสียง : Parästhesien Parästhesien [de]
 • การออกเสียง : Kompartment-Syndrom Kompartment-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : symbiont symbiont [en]
 • การออกเสียง : Akromioklavikulargelenk Akromioklavikulargelenk [de]
 • การออกเสียง : Sternoklavikulargelenk Sternoklavikulargelenk [de]
 • การออกเสียง : Radioulnargelenk Radioulnargelenk [de]
 • การออกเสียง : Viscerocranium Viscerocranium [de]
 • การออกเสียง : Glandulae Glandulae [de]
 • การออกเสียง : Pinozytose Pinozytose [de]
 • การออกเสียง : osmose osmose [pt]
 • การออกเสียง : Spermatophyta Spermatophyta [en]
 • การออกเสียง : Archaeen Archaeen [de]
 • การออกเสียง : thiamine thiamine [en]
 • การออกเสียง : rotavirus rotavirus [en]
 • การออกเสียง : Retikulum Retikulum [cs]
 • การออกเสียง : Longitudinalachse Longitudinalachse [de]
 • การออกเสียง : phagozytieren phagozytieren [de]
 • การออกเสียง : Zilien Zilien [de]
 • การออกเสียง : Erythrozyten Erythrozyten [de]
 • การออกเสียง : kolloidosmotisch kolloidosmotisch [de]
 • การออกเสียง : Karyoplasma Karyoplasma [nl]
 • การออกเสียง : β-Lactoglobulin β-Lactoglobulin [en]
 • การออกเสียง : archée archée [fr]
 • การออกเสียง : micodermă micodermă [ro]
 • การออกเสียง : micoderma micoderma [ro]
 • การออกเสียง : mitochondrium mitochondrium [nl]
 • การออกเสียง : reproductiv reproductiv [ro]
 • การออกเสียง : jaune orangé sunset jaune orangé sunset [fr]
 • การออกเสียง : jaune orangé S jaune orangé S [fr]
 • การออกเสียง : Äsche Äsche [de]
 • การออกเสียง : Rotfisch Rotfisch [de]
 • การออกเสียง : Huchen Huchen [de]
 • การออกเสียง : phytophthora phytophthora [en]
 • การออกเสียง : méristème primaire méristème primaire [fr]
 • การออกเสียง : Yohimbehe Yohimbehe [fr]
 • การออกเสียง : galactose galactose [fr]
 • การออกเสียง : canaroie canaroie [fr]
 • การออกเสียง : héron cendré héron cendré [fr]
 • การออกเสียง : Centriolen Centriolen [nl]
 • การออกเสียง : uracile uracile [fr]
 • การออกเสียง : ribonucléique ribonucléique [fr]
 • การออกเสียง : Hétéroprothallie Hétéroprothallie [fr]
 • การออกเสียง : eusporange eusporange [fr]
 • การออกเสียง : leptosporange leptosporange [fr]
 • การออกเสียง : mégaspore mégaspore [fr]
 • การออกเสียง : paraphylétique paraphylétique [fr]
 • การออกเสียง : Archégoniate Archégoniate [fr]
 • การออกเสียง : archégone archégone [fr]
 • การออกเสียง : gamétange gamétange [fr]
 • การออกเสียง : pinophyte pinophyte [fr]
 • การออกเสียง : embranchement embranchement [fr]
 • การออกเสียง : agathis agathis [fr]
 • การออกเสียง : sapin de Douglas sapin de Douglas [fr]
 • การออกเสียง : ovoïde ovoïde [fr]
 • การออกเสียง : cèdre à encens cèdre à encens [fr]
 • การออกเสียง : Pinales Pinales [fr]
 • การออกเสียง : Tracheobionta Tracheobionta [fr]
 • การออกเสียง : Pinopsida Pinopsida [fr]
 • การออกเสียง : phylogénétique phylogénétique [fr]
 • การออกเสียง : Cupressinées Cupressinées [fr]
 • การออกเสียง : Cupressacées Cupressacées [fr]
 • การออกเสียง : ptéridophyte ptéridophyte [fr]
 • การออกเสียง : bryophyte bryophyte [fr]
 • การออกเสียง : spermatophyte spermatophyte [fr]
 • การออกเสียง : spermaphytes spermaphytes [fr]
 • การออกเสียง : cyme bipare cyme bipare [fr]
 • การออกเสียง : mutagenität mutagenität [de]
 • การออกเสียง : Pilgermuschel Pilgermuschel [de]
 • การออกเสียง : Verdauung Verdauung [de]
 • การออกเสียง : Verdauungssystem Verdauungssystem [de]
 • การออกเสียง : zygote zygote [en]
 • การออกเสียง : Zeitgeber Zeitgeber [de]
 • การออกเสียง : Sympatrie Sympatrie [de]
 • การออกเสียง : Allopatrie Allopatrie [de]
 • การออกเสียง : spermatozoïde spermatozoïde [fr]
 • การออกเสียง : mycètes mycètes [fr]