• การออกเสียงคำว่า biologie biologie [de]
 • การออกเสียงคำว่า phycobiliprotéine phycobiliprotéine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sterberaten Sterberaten [de]
 • การออกเสียงคำว่า Brutpflege Brutpflege [de]
 • การออกเสียงคำว่า Geburtenabstand Geburtenabstand [de]
 • การออกเสียงคำว่า Fortpflanzungsbeginn Fortpflanzungsbeginn [de]
 • การออกเสียงคำว่า Blattspreit Blattspreit [de]
 • การออกเสียงคำว่า Actinomyceten Actinomyceten [de]
 • การออกเสียงคำว่า Zellwandstrukturen Zellwandstrukturen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Blutkörperchen Blutkörperchen [de]
 • การออกเสียงคำว่า in utero in utero [en]
 • การออกเสียงคำว่า Magnoliophyta Magnoliophyta [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Taxie Taxie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ewing-Sarkom Ewing-Sarkom [de]
 • การออกเสียงคำว่า Parästhesien Parästhesien [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kompartment-Syndrom Kompartment-Syndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า symbiont symbiont [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ossa coxae Ossa coxae [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hiatus oesophageus Hiatus oesophageus [de]
 • การออกเสียงคำว่า Processus xiphoideus Processus xiphoideus [de]
 • การออกเสียงคำว่า costae costae [la]
 • การออกเสียงคำว่า Akromioklavikulargelenk Akromioklavikulargelenk [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sternoklavikulargelenk Sternoklavikulargelenk [de]
 • การออกเสียงคำว่า Radioulnargelenk Radioulnargelenk [de]
 • การออกเสียงคำว่า Viscerocranium Viscerocranium [de]
 • การออกเสียงคำว่า Glandulae Glandulae [de]
 • การออกเสียงคำว่า Pinozytose Pinozytose [de]
 • การออกเสียงคำว่า osmose osmose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Spermatophyta Spermatophyta [en]
 • การออกเสียงคำว่า Archaeen Archaeen [de]