หมวดหมู่:

Biologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBiologie

 • การออกเสียงคำว่า libido libido [en]
 • การออกเสียงคำว่า zygote zygote [fr]
 • การออกเสียงคำว่า flore intestinale flore intestinale [fr]
 • การออกเสียงคำว่า biologie biologie [de]
 • การออกเสียงคำว่า osmose osmose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า hypothèse hypothèse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lysine lysine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nicotinamide nicotinamide [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hormone adrénocorticotrope hormone adrénocorticotrope [fr]
 • การออกเสียงคำว่า membraan membraan [nl]
 • การออกเสียงคำว่า thiamine thiamine [en]
 • การออกเสียงคำว่า meiose meiose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Antonie van Leeuwenhoek Antonie van Leeuwenhoek [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Äsche Äsche [de]
 • การออกเสียงคำว่า chromosoom chromosoom [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Kompartment-Syndrom Kompartment-Syndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า archée archée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alanine alanine [en]
 • การออกเสียงคำว่า bivalent bivalent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า biologiste biologiste [fr]
 • การออกเสียงคำว่า phagozytieren phagozytieren [de]
 • การออกเสียงคำว่า détritus détritus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mitose mitose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Zeitgeber Zeitgeber [de]
 • การออกเสียงคำว่า héron cendré héron cendré [fr]
 • การออกเสียงคำว่า symbiont symbiont [en]
 • การออกเสียงคำว่า neutre neutre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rotavirus rotavirus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Parästhesien Parästhesien [de]
 • การออกเสียงคำว่า amiral amiral [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Huchen Huchen [de]
 • การออกเสียงคำว่า β-Lactoglobulin β-Lactoglobulin [en]
 • การออกเสียงคำว่า mitochondrium mitochondrium [nl]
 • การออกเสียงคำว่า histologie histologie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cytoplasma cytoplasma [nl]
 • การออกเสียงคำว่า galactose galactose [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lebewesen Lebewesen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Viscerocranium Viscerocranium [de]
 • การออกเสียงคำว่า phytophthora phytophthora [en]
 • การออกเสียงคำว่า Blutkörperchen Blutkörperchen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Processus xiphoideus Processus xiphoideus [de]
 • การออกเสียงคำว่า sous-famille sous-famille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า in utero in utero [en]
 • การออกเสียงคำว่า gravide gravide [fr]
 • การออกเสียงคำว่า R.E.R. R.E.R. [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sanguin sanguin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า angiologie angiologie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bryophyte bryophyte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel [de]
 • การออกเสียงคำว่า costae costae [la]
 • การออกเสียงคำว่า anglo-français anglo-français [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anthropologie biologique anthropologie biologique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pinophyte pinophyte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า embryophyte embryophyte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า corticotrophine corticotrophine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nycthémère nycthémère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Spermatophyta Spermatophyta [en]
 • การออกเสียงคำว่า monophylie monophylie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Pilgermuschel Pilgermuschel [de]
 • การออกเสียงคำว่า radio-isotope radio-isotope [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Genpool Genpool [de]
 • การออกเสียงคำว่า paraphylétique paraphylétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า leptosporange leptosporange [fr]
 • การออกเสียงคำว่า borrélie borrélie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า amiotique amiotique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า microtome microtome [fr]
 • การออกเสียงคำว่า niacine niacine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archégone archégone [fr]
 • การออกเสียงคำว่า celmembraan celmembraan [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Pinales Pinales [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ossa coxae Ossa coxae [de]
 • การออกเสียงคำว่า X-chromosoom X-chromosoom [nl]
 • การออกเสียงคำว่า hémoglobine hémoglobine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mégaspore mégaspore [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anabolisme anabolisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า celwand celwand [nl]
 • การออกเสียงคำว่า lytique lytique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Longitudinalachse Longitudinalachse [de]
 • การออกเสียงคำว่า antibactérien antibactérien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า kolloidosmotisch kolloidosmotisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า caryotype caryotype [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tachygenèse tachygenèse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cèdre à encens cèdre à encens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fibroblaste fibroblaste [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Akromioklavikulargelenk Akromioklavikulargelenk [de]
 • การออกเสียงคำว่า eusporange eusporange [fr]
 • การออกเสียงคำว่า spermatozoïde spermatozoïde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Eucaryotes Eucaryotes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า biocentrique biocentrique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า monophylétique monophylétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า coprophagie coprophagie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า geslachtschromosoom geslachtschromosoom [nl]
 • การออกเสียงคำว่า macromolécule macromolécule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า acidophile acidophile [fr]
 • การออกเสียงคำว่า protiste protiste [fr]
 • การออกเสียงคำว่า uracile uracile [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anthropologie physique anthropologie physique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า système nerveux autonome système nerveux autonome [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Allopatrie Allopatrie [de]
 • การออกเสียงคำว่า désafférentation désafférentation [fr]