หมวดหมู่:

Biologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBiologie

 • การออกเสียง : libido libido [en]
 • การออกเสียง : zygote zygote [en]
 • การออกเสียง : biologie biologie [de]
 • การออกเสียง : flore intestinale flore intestinale [fr]
 • การออกเสียง : Antonie van Leeuwenhoek Antonie van Leeuwenhoek [nl]
 • การออกเสียง : hypothèse hypothèse [fr]
 • การออกเสียง : osmose osmose [pt]
 • การออกเสียง : lysine lysine [fr]
 • การออกเสียง : nicotinamide nicotinamide [fr]
 • การออกเสียง : hormone adrénocorticotrope hormone adrénocorticotrope [fr]
 • การออกเสียง : détritus détritus [fr]
 • การออกเสียง : thiamine thiamine [en]
 • การออกเสียง : membraan membraan [nl]
 • การออกเสียง : meiose meiose [pt]
 • การออกเสียง : Äsche Äsche [de]
 • การออกเสียง : chromosoom chromosoom [nl]
 • การออกเสียง : alanine alanine [en]
 • การออกเสียง : Kompartment-Syndrom Kompartment-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : neutre neutre [fr]
 • การออกเสียง : archée archée [fr]
 • การออกเสียง : Zeitgeber Zeitgeber [de]
 • การออกเสียง : bivalent bivalent [fr]
 • การออกเสียง : biologiste biologiste [fr]
 • การออกเสียง : phagozytieren phagozytieren [de]
 • การออกเสียง : mitose mitose [pt]
 • การออกเสียง : symbiont symbiont [en]
 • การออกเสียง : héron cendré héron cendré [fr]
 • การออกเสียง : rotavirus rotavirus [en]
 • การออกเสียง : Parästhesien Parästhesien [de]
 • การออกเสียง : amiral amiral [sv]
 • การออกเสียง : Huchen Huchen [de]
 • การออกเสียง : β-Lactoglobulin β-Lactoglobulin [en]
 • การออกเสียง : mitochondrium mitochondrium [nl]
 • การออกเสียง : sanguin sanguin [fr]
 • การออกเสียง : phytophthora phytophthora [en]
 • การออกเสียง : Lebewesen Lebewesen [de]
 • การออกเสียง : in utero in utero [en]
 • การออกเสียง : Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel [de]
 • การออกเสียง : Viscerocranium Viscerocranium [de]
 • การออกเสียง : histologie histologie [fr]
 • การออกเสียง : cytoplasma cytoplasma [nl]
 • การออกเสียง : galactose galactose [fr]
 • การออกเสียง : sous-famille sous-famille [fr]
 • การออกเสียง : Archaeen Archaeen [de]
 • การออกเสียง : R.E.R. R.E.R. [fr]
 • การออกเสียง : Blutkörperchen Blutkörperchen [de]
 • การออกเสียง : gravide gravide [fr]
 • การออกเสียง : angiologie angiologie [fr]
 • การออกเสียง : bryophyte bryophyte [fr]
 • การออกเสียง : anglo-français anglo-français [fr]
 • การออกเสียง : artéfact artéfact [fr]
 • การออกเสียง : Erythrozyten Erythrozyten [de]
 • การออกเสียง : anabolisme anabolisme [fr]
 • การออกเสียง : nycthémère nycthémère [fr]
 • การออกเสียง : radio-isotope radio-isotope [fr]
 • การออกเสียง : Genpool Genpool [de]
 • การออกเสียง : uracile uracile [fr]
 • การออกเสียง : chitine chitine [nl]
 • การออกเสียง : Spermatophyta Spermatophyta [en]
 • การออกเสียง : anthropologie biologique anthropologie biologique [fr]
 • การออกเสียง : transcription transcription [en]
 • การออกเสียง : cèdre à encens cèdre à encens [fr]
 • การออกเสียง : archégone archégone [fr]
 • การออกเสียง : embryophyte embryophyte [fr]
 • การออกเสียง : pinophyte pinophyte [fr]
 • การออกเสียง : corticotrophine corticotrophine [fr]
 • การออกเสียง : monophylie monophylie [fr]
 • การออกเสียง : Pilgermuschel Pilgermuschel [de]
 • การออกเสียง : cohorte cohorte [fr]
 • การออกเสียง : Pinales Pinales [fr]
 • การออกเสียง : hémoglobine hémoglobine [fr]
 • การออกเสียง : paraphylétique paraphylétique [fr]
 • การออกเสียง : leptosporange leptosporange [fr]
 • การออกเสียง : X-chromosoom X-chromosoom [nl]
 • การออกเสียง : microtome microtome [fr]
 • การออกเสียง : borrélie borrélie [fr]
 • การออกเสียง : amiotique amiotique [fr]
 • การออกเสียง : niacine niacine [fr]
 • การออกเสียง : celmembraan celmembraan [nl]
 • การออกเสียง : caryotype caryotype [fr]
 • การออกเสียง : sexuée sexuée [fr]
 • การออกเสียง : spermatozoïde spermatozoïde [fr]
 • การออกเสียง : zenuw zenuw [nl]
 • การออกเสียง : eusporange eusporange [fr]
 • การออกเสียง : mégaspore mégaspore [fr]
 • การออกเสียง : ortho-sympathique ortho-sympathique [fr]
 • การออกเสียง : celwand celwand [nl]
 • การออกเสียง : lytique lytique [fr]
 • การออกเสียง : Longitudinalachse Longitudinalachse [de]
 • การออกเสียง : antibactérien antibactérien [fr]
 • การออกเสียง : kolloidosmotisch kolloidosmotisch [de]
 • การออกเสียง : tachygenèse tachygenèse [fr]
 • การออกเสียง : Akromioklavikulargelenk Akromioklavikulargelenk [de]
 • การออกเสียง : fibroblaste fibroblaste [fr]
 • การออกเสียง : Eucaryotes Eucaryotes [fr]
 • การออกเสียง : système nerveux autonome système nerveux autonome [fr]
 • การออกเสียง : Glandulae Glandulae [de]
 • การออกเสียง : protiste protiste [fr]
 • การออกเสียง : biocentrique biocentrique [fr]
 • การออกเสียง : anthropologie physique anthropologie physique [fr]