• การออกเสียงคำว่า intracelular intracelular [es]
 • การออกเสียงคำว่า lemnáceas lemnáceas [es]
 • การออกเสียงคำว่า ameboide ameboide [pt]
 • การออกเสียงคำว่า licheni licheni [it]
 • การออกเสียงคำว่า cannabácea cannabácea [es]
 • การออกเสียงคำว่า cannabáceo cannabáceo [es]
 • การออกเสียงคำว่า Cannabáceas Cannabáceas [es]
 • การออกเสียงคำว่า Meloidogyne incognita Meloidogyne incognita [la]
 • การออกเสียงคำว่า álabe álabe [es]
 • การออกเสียงคำว่า intersexual intersexual [en]
 • การออกเสียงคำว่า humedal humedal [es]
 • การออกเสียงคำว่า біогеоценотичний біогеоценотичний [uk]
 • การออกเสียงคำว่า джгутикові джгутикові [uk]
 • การออกเสียงคำว่า hematocrito hematocrito [es]
 • การออกเสียงคำว่า pedúnculo pedúnculo [es]
 • การออกเสียงคำว่า pedunculado pedunculado [es]
 • การออกเสียงคำว่า equinodermo equinodermo [es]
 • การออกเสียงคำว่า malformación congénita malformación congénita [es]
 • การออกเสียงคำว่า planta perenne planta perenne [es]
 • การออกเสียงคำว่า biopolímero biopolímero [es]
 • การออกเสียงคำว่า taxón taxón [es]
 • การออกเสียงคำว่า verticilo verticilo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า romaza romaza [es]
 • การออกเสียงคำว่า quilificar quilificar [es]
 • การออกเสียงคำว่า quilo quilo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quilificación quilificación [es]
 • การออกเสียงคำว่า lilácea lilácea [es]
 • การออกเสียงคำว่า aposematico aposematico [it]
 • การออกเสียงคำว่า papilionácea papilionácea [pt]
 • การออกเสียงคำว่า bucare bucare [it]