หมวดหมู่:

bijwoord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbijwoord

 • การออกเสียง : meer meer [de]
 • การออกเสียง : hier hier [fr]
 • การออกเสียง : patent patent [en]
 • การออกเสียง : morgen morgen [de]
 • การออกเสียง : weg weg [nl]
 • การออกเสียง : goed goed [nl]
 • การออกเสียง : permanent permanent [en]
 • การออกเสียง : uit uit [nl]
 • การออกเสียง : al al [tt]
 • การออกเสียง : vast vast [en]
 • การออกเสียง : Anders Anders [de]
 • การออกเสียง : immer immer [de]
 • การออกเสียง : erin erin [en]
 • การออกเสียง : circa circa [it]
 • การออกเสียง : voor voor [nl]
 • การออกเสียง : geweldig geweldig [nl]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : retour retour [fr]
 • การออกเสียง : graag graag [nl]
 • การออกเสียง : constant constant [en]
 • การออกเสียง : nooit nooit [af]
 • การออกเสียง : mogelijk mogelijk [nl]
 • การออกเสียง : normaliter normaliter [la]
 • การออกเสียง : juist juist [de]
 • การออกเสียง : kort kort [sv]
 • การออกเสียง : misschien misschien [nl]
 • การออกเสียง : veel veel [nl]
 • การออกเสียง : lekker lekker [nl]
 • การออกเสียง : enkel enkel [de]
 • การออกเสียง : min min [tt]
 • การออกเสียง : pro pro [en]
 • การออกเสียง : contra contra [es]
 • การออกเสียง : af af [da]
 • การออกเสียง : slecht slecht [nl]
 • การออกเสียง : per se per se [en]
 • การออกเสียง : weer weer [nl]
 • การออกเสียง : schoon schoon [nl]
 • การออกเสียง : nou nou [ca]
 • การออกเสียง : buiten buiten [nl]
 • การออกเสียง : maar maar [nl]
 • การออกเสียง : beetje beetje [nl]
 • การออกเสียง : nihil nihil [ia]
 • การออกเสียง : vandaag vandaag [nl]
 • การออกเสียง : waar waar [nl]
 • การออกเสียง : rond rond [nl]
 • การออกเสียง : thuis thuis [nl]
 • การออกเสียง : op op [da]
 • การออกเสียง : Wat Wat [af]
 • การออกเสียง : nogal nogal [es]
 • การออกเสียง : Samen Samen [de]
 • การออกเสียง : Amper Amper [tt]
 • การออกเสียง : vaak vaak [nl]
 • การออกเสียง : verschrikkelijk verschrikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : gisteren gisteren [nl]
 • การออกเสียง : niet niet [nl]
 • การออกเสียง : tegen tegen [vls]
 • การออกเสียง : erg erg [vls]
 • การออกเสียง : zeker zeker [tt]
 • การออกเสียง : cashless cashless [en]
 • การออกเสียง : zuiver zuiver [nl]
 • การออกเสียง : picobello picobello [nl]
 • การออกเสียง : nog nog [sv]
 • การออกเสียง : wanneer wanneer [nl]
 • การออกเสียง : terug terug [nl]
 • การออกเสียง : herhaaldelijk herhaaldelijk [nl]
 • การออกเสียง : ergens ergens [nl]
 • การออกเสียง : achter achter [nl]
 • การออกเสียง : PAL PAL [pl]
 • การออกเสียง : nochtans nochtans [nl]
 • การออกเสียง : desalniettemin desalniettemin [nl]
 • การออกเสียง : ook ook [nl]
 • การออกเสียง : wel wel [nl]
 • การออกเสียง : aan aan [nl]
 • การออกเสียง : meestal meestal [nl]
 • การออกเสียง : waarom waarom [nl]
 • การออกเสียง : Langs Langs [da]
 • การออกเสียง : enorm enorm [nl]
 • การออกเสียง : perplex perplex [en]
 • การออกเสียง : bij bij [nl]
 • การออกเสียง : opnieuw opnieuw [nl]
 • การออกเสียง : altijd altijd [nl]
 • การออกเสียง : koud koud [ht]
 • การออกเสียง : althans althans [nl]
 • การออกเสียง : ongeveer ongeveer [nl]
 • การออกเสียง : gelijk gelijk [nl]
 • การออกเสียง : straks straks [da]
 • การออกเสียง : helemaal helemaal [nl]
 • การออกเสียง : bijvoorbeeld bijvoorbeeld [nl]
 • การออกเสียง : steeds steeds [en]
 • การออกเสียง : vandaan vandaan [nl]
 • การออกเสียง : binnenkort binnenkort [nl]
 • การออกเสียง : praktisch praktisch [de]
 • การออกเสียง : terwijl terwijl [nl]
 • การออกเสียง : volledig volledig [nl]
 • การออกเสียง : overal overal [nl]
 • การออกเสียง : speciaal speciaal [nl]
 • การออกเสียง : weinig weinig [nl]
 • การออกเสียง : helaas helaas [nl]
 • การออกเสียง : onmiddellijk onmiddellijk [nl]
 • การออกเสียง : gezamenlijk gezamenlijk [nl]