หมวดหมู่:

bijwoord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbijwoord

 • การออกเสียง : meer
  meer [de]
 • การออกเสียง : hier
  hier [fr]
 • การออกเสียง : patent
  patent [en]
 • การออกเสียง : morgen
  morgen [de]
 • การออกเสียง : weg
  weg [nl]
 • การออกเสียง : goed
  goed [nl]
 • การออกเสียง : uit
  uit [nl]
 • การออกเสียง : permanent
  permanent [en]
 • การออกเสียง : al
  al [tt]
 • การออกเสียง : Anders
  Anders [de]
 • การออกเสียง : vast
  vast [en]
 • การออกเสียง : immer
  immer [de]
 • การออกเสียง : erin
  erin [en]
 • การออกเสียง : circa
  circa [it]
 • การออกเสียง : voor
  voor [nl]
 • การออกเสียง : geweldig
  geweldig [nl]
 • การออกเสียง : medio
  medio [es]
 • การออกเสียง : graag
  graag [nl]
 • การออกเสียง : retour
  retour [fr]
 • การออกเสียง : constant
  constant [en]
 • การออกเสียง : nooit
  nooit [af]
 • การออกเสียง : mogelijk
  mogelijk [nl]
 • การออกเสียง : normaliter
  normaliter [la]
 • การออกเสียง : kort
  kort [sv]
 • การออกเสียง : misschien
  misschien [nl]
 • การออกเสียง : juist
  juist [de]
 • การออกเสียง : veel
  veel [nl]
 • การออกเสียง : lekker
  lekker [nl]
 • การออกเสียง : min
  min [tt]
 • การออกเสียง : enkel
  enkel [de]
 • การออกเสียง : pro
  pro [en]
 • การออกเสียง : contra
  contra [es]
 • การออกเสียง : af
  af [da]
 • การออกเสียง : slecht
  slecht [nl]
 • การออกเสียง : per se
  per se [en]
 • การออกเสียง : weer
  weer [nl]
 • การออกเสียง : schoon
  schoon [nl]
 • การออกเสียง : nihil
  nihil [ia]
 • การออกเสียง : nou
  nou [ca]
 • การออกเสียง : beetje
  beetje [nl]
 • การออกเสียง : maar
  maar [nl]
 • การออกเสียง : buiten
  buiten [nl]
 • การออกเสียง : thuis
  thuis [nl]
 • การออกเสียง : waar
  waar [nl]
 • การออกเสียง : rond
  rond [nl]
 • การออกเสียง : vandaag
  vandaag [nl]
 • การออกเสียง : Wat
  Wat [af]
 • การออกเสียง : op
  op [da]
 • การออกเสียง : Samen
  Samen [de]
 • การออกเสียง : nogal
  nogal [es]
 • การออกเสียง : verschrikkelijk
  verschrikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : Amper
  Amper [tt]
 • การออกเสียง : vaak
  vaak [nl]
 • การออกเสียง : gisteren
  gisteren [nl]
 • การออกเสียง : niet
  niet [nl]
 • การออกเสียง : tegen
  tegen [vls]
 • การออกเสียง : erg
  erg [vls]
 • การออกเสียง : zeker
  zeker [tt]
 • การออกเสียง : wanneer
  wanneer [nl]
 • การออกเสียง : nog
  nog [sv]
 • การออกเสียง : zuiver
  zuiver [nl]
 • การออกเสียง : terug
  terug [nl]
 • การออกเสียง : cashless
  cashless [en]
 • การออกเสียง : picobello
  picobello [nl]
 • การออกเสียง : PAL
  PAL [pl]
 • การออกเสียง : herhaaldelijk
  herhaaldelijk [nl]
 • การออกเสียง : achter
  achter [nl]
 • การออกเสียง : ergens
  ergens [nl]
 • การออกเสียง : ook
  ook [nl]
 • การออกเสียง : nochtans
  nochtans [nl]
 • การออกเสียง : desalniettemin
  desalniettemin [nl]
 • การออกเสียง : aan
  aan [nl]
 • การออกเสียง : waarom
  waarom [nl]
 • การออกเสียง : wel
  wel [nl]
 • การออกเสียง : meestal
  meestal [nl]
 • การออกเสียง : bij
  bij [nl]
 • การออกเสียง : enorm
  enorm [nl]
 • การออกเสียง : Langs
  Langs [da]
 • การออกเสียง : perplex
  perplex [en]
 • การออกเสียง : altijd
  altijd [nl]
 • การออกเสียง : koud
  koud [ht]
 • การออกเสียง : opnieuw
  opnieuw [nl]
 • การออกเสียง : bijvoorbeeld
  bijvoorbeeld [nl]
 • การออกเสียง : althans
  althans [nl]
 • การออกเสียง : gelijk
  gelijk [nl]
 • การออกเสียง : straks
  straks [da]
 • การออกเสียง : helemaal
  helemaal [nl]
 • การออกเสียง : vandaan
  vandaan [nl]
 • การออกเสียง : steeds
  steeds [en]
 • การออกเสียง : terwijl
  terwijl [nl]
 • การออกเสียง : praktisch
  praktisch [de]
 • การออกเสียง : binnenkort
  binnenkort [nl]
 • การออกเสียง : overal
  overal [nl]
 • การออกเสียง : weinig
  weinig [nl]
 • การออกเสียง : volledig
  volledig [nl]
 • การออกเสียง : speciaal
  speciaal [nl]
 • การออกเสียง : helaas
  helaas [nl]
 • การออกเสียง : gewoon
  gewoon [nl]
 • การออกเสียง : onmiddellijk
  onmiddellijk [nl]
 • การออกเสียง : ongeveer
  ongeveer [nl]