หมวดหมู่:

bijvoeglijk naamwoord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbijvoeglijk naamwoord

 • การออกเสียง : blanco blanco [es]
 • การออกเสียง : violet violet [en]
 • การออกเสียง : excellent excellent [en]
 • การออกเสียง : elegant elegant [en]
 • การออกเสียง : half half [en]
 • การออกเสียง : crazy crazy [en]
 • การออกเสียง : intelligent intelligent [en]
 • การออกเสียง : wild wild [en]
 • การออกเสียง : absurd absurd [en]
 • การออกเสียง : point point [fr]
 • การออกเสียง : content content [en]
 • การออกเสียง : arrogant arrogant [en]
 • การออกเสียง : consonant consonant [en]
 • การออกเสียง : eigenlijk eigenlijk [nl]
 • การออกเสียง : goed goed [nl]
 • การออกเสียง : Lang Lang [de]
 • การออกเสียง : een een [nl]
 • การออกเสียง : vehement vehement [en]
 • การออกเสียง : dominant dominant [en]
 • การออกเสียง : vast vast [en]
 • การออกเสียง : week week [en]
 • การออกเสียง : absent absent [en]
 • การออกเสียง : interessant interessant [de]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : bang bang [en]
 • การออกเสียง : crème crème [fr]
 • การออกเสียง : vers vers [fr]
 • การออกเสียง : blank blank [en]
 • การออกเสียง : amusant amusant [fr]
 • การออกเสียง : russisch russisch [de]
 • การออกเสียง : mis mis [fr]
 • การออกเสียง : extravagant extravagant [en]
 • การออกเสียง : wit wit [en]
 • การออกเสียง : mild mild [en]
 • การออกเสียง : Bot Bot [tt]
 • การออกเสียง : flamboyant flamboyant [en]
 • การออกเสียง : leuk leuk [nl]
 • การออกเสียง : los los [es]
 • การออกเสียง : exact exact [en]
 • การออกเสียง : aberrant aberrant [en]
 • การออกเสียง : corrupt corrupt [en]
 • การออกเสียง : constant constant [en]
 • การออกเสียง : ruim ruim [pt]
 • การออกเสียง : charmant charmant [fr]
 • การออกเสียง : licht licht [de]
 • การออกเสียง : juist juist [de]
 • การออกเสียง : Koen Koen [nl]
 • การออกเสียง : veel veel [nl]
 • การออกเสียง : dringend dringend [de]
 • การออกเสียง : aangenaam aangenaam [nl]
 • การออกเสียง : incoherent incoherent [en]
 • การออกเสียง : alert alert [en]
 • การออกเสียง : min min [da]
 • การออกเสียง : integer integer [en]
 • การออกเสียง : idioot idioot [nl]
 • การออกเสียง : fier fier [fr]
 • การออกเสียง : boost boost [en]
 • การออกเสียง : abundant abundant [en]
 • การออกเสียง : conservatief conservatief [nl]
 • การออกเสียง : apart apart [en]
 • การออกเสียง : competent competent [en]
 • การออกเสียง : zwart zwart [nl]
 • การออกเสียง : fantastisch fantastisch [de]
 • การออกเสียง : bruin bruin [af]
 • การออกเสียง : uitstekend uitstekend [nl]
 • การออกเสียง : divers divers [fr]
 • การออกเสียง : cru cru [fr]
 • การออกเสียง : geboren geboren [de]
 • การออกเสียง : particulier particulier [fr]
 • การออกเสียง : kut kut [nl]
 • การออกเสียง : intact intact [en]
 • การออกเสียง : interim interim [en]
 • การออกเสียง : convergent convergent [en]
 • การออกเสียง : dor dor [pt]
 • การออกเสียง : imminent imminent [en]
 • การออกเสียง : evident evident [en]
 • การออกเสียง : aardig aardig [nl]
 • การออกเสียง : vervelend vervelend [nl]
 • การออกเสียง : krank krank [de]
 • การออกเสียง : melancholisch melancholisch [nl]
 • การออกเสียง : benevolent benevolent [en]
 • การออกเสียง : vals vals [nl]
 • การออกเสียง : logisch logisch [nl]
 • การออกเสียง : knots knots [en]
 • การออกเสียง : eigen eigen [de]
 • การออกเสียง : lens lens [en]
 • การออกเสียง : gelukkig gelukkig [nl]
 • การออกเสียง : volgend volgend [nl]
 • การออกเสียง : vaak vaak [nl]
 • การออกเสียง : blut blut [de]
 • การออกเสียง : intern intern [en]
 • การออกเสียง : mutisme mutisme [nl]
 • การออกเสียง : donker donker [nl]
 • การออกเสียง : consistent consistent [en]
 • การออกเสียง : abstinent abstinent [en]
 • การออกเสียง : lam lam [nl]
 • การออกเสียง : Duits Duits [nl]
 • การออกเสียง : dun dun [en]
 • การออกเสียง : verschrikkelijk verschrikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : zeker zeker [tt]