หมวดหมู่:

bijvoeglijk naamwoord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbijvoeglijk naamwoord

 • การออกเสียง : blanco
  blanco [es]
 • การออกเสียง : violet
  violet [en]
 • การออกเสียง : half
  half [en]
 • การออกเสียง : excellent
  excellent [en]
 • การออกเสียง : elegant
  elegant [en]
 • การออกเสียง : crazy
  crazy [en]
 • การออกเสียง : wild
  wild [en]
 • การออกเสียง : intelligent
  intelligent [en]
 • การออกเสียง : point
  point [fr]
 • การออกเสียง : absurd
  absurd [en]
 • การออกเสียง : arrogant
  arrogant [en]
 • การออกเสียง : consonant
  consonant [en]
 • การออกเสียง : eigenlijk
  eigenlijk [nl]
 • การออกเสียง : goed
  goed [nl]
 • การออกเสียง : een
  een [nl]
 • การออกเสียง : Lang
  Lang [de]
 • การออกเสียง : content
  content [en]
 • การออกเสียง : week
  week [en]
 • การออกเสียง : vehement
  vehement [en]
 • การออกเสียง : absent
  absent [en]
 • การออกเสียง : interessant
  interessant [de]
 • การออกเสียง : dominant
  dominant [en]
 • การออกเสียง : vast
  vast [en]
 • การออกเสียง : extra
  extra [en]
 • การออกเสียง : bang
  bang [en]
 • การออกเสียง : vers
  vers [fr]
 • การออกเสียง : crème
  crème [fr]
 • การออกเสียง : blank
  blank [en]
 • การออกเสียง : russisch
  russisch [de]
 • การออกเสียง : amusant
  amusant [fr]
 • การออกเสียง : mild
  mild [en]
 • การออกเสียง : leuk
  leuk [nl]
 • การออกเสียง : wit
  wit [en]
 • การออกเสียง : mis
  mis [fr]
 • การออกเสียง : extravagant
  extravagant [en]
 • การออกเสียง : exact
  exact [en]
 • การออกเสียง : Bot
  Bot [tt]
 • การออกเสียง : flamboyant
  flamboyant [en]
 • การออกเสียง : Koen
  Koen [nl]
 • การออกเสียง : los
  los [es]
 • การออกเสียง : licht
  licht [de]
 • การออกเสียง : constant
  constant [en]
 • การออกเสียง : aberrant
  aberrant [en]
 • การออกเสียง : corrupt
  corrupt [en]
 • การออกเสียง : charmant
  charmant [fr]
 • การออกเสียง : aangenaam
  aangenaam [nl]
 • การออกเสียง : ruim
  ruim [pt]
 • การออกเสียง : juist
  juist [de]
 • การออกเสียง : alert
  alert [en]
 • การออกเสียง : veel
  veel [nl]
 • การออกเสียง : boost
  boost [en]
 • การออกเสียง : fier
  fier [fr]
 • การออกเสียง : min
  min [tt]
 • การออกเสียง : integer
  integer [en]
 • การออกเสียง : dringend
  dringend [de]
 • การออกเสียง : incoherent
  incoherent [en]
 • การออกเสียง : abundant
  abundant [en]
 • การออกเสียง : bruin
  bruin [af]
 • การออกเสียง : apart
  apart [en]
 • การออกเสียง : zwart
  zwart [nl]
 • การออกเสียง : idioot
  idioot [nl]
 • การออกเสียง : geboren
  geboren [de]
 • การออกเสียง : fantastisch
  fantastisch [de]
 • การออกเสียง : conservatief
  conservatief [nl]
 • การออกเสียง : cru
  cru [fr]
 • การออกเสียง : uitstekend
  uitstekend [nl]
 • การออกเสียง : kut
  kut [nl]
 • การออกเสียง : particulier
  particulier [fr]
 • การออกเสียง : divers
  divers [fr]
 • การออกเสียง : interim
  interim [en]
 • การออกเสียง : lens
  lens [en]
 • การออกเสียง : intact
  intact [en]
 • การออกเสียง : krank
  krank [de]
 • การออกเสียง : competent
  competent [en]
 • การออกเสียง : dor
  dor [pt]
 • การออกเสียง : imminent
  imminent [en]
 • การออกเสียง : convergent
  convergent [en]
 • การออกเสียง : aardig
  aardig [nl]
 • การออกเสียง : evident
  evident [en]
 • การออกเสียง : gelukkig
  gelukkig [nl]
 • การออกเสียง : benevolent
  benevolent [en]
 • การออกเสียง : vervelend
  vervelend [nl]
 • การออกเสียง : eigen
  eigen [de]
 • การออกเสียง : vals
  vals [nl]
 • การออกเสียง : intern
  intern [en]
 • การออกเสียง : melancholisch
  melancholisch [nl]
 • การออกเสียง : Duits
  Duits [nl]
 • การออกเสียง : consistent
  consistent [en]
 • การออกเสียง : vaak
  vaak [nl]
 • การออกเสียง : verschrikkelijk
  verschrikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : logisch
  logisch [nl]
 • การออกเสียง : blut
  blut [de]
 • การออกเสียง : chagrijnig
  chagrijnig [nl]
 • การออกเสียง : benigne
  benigne [la]
 • การออกเสียง : knots
  knots [en]
 • การออกเสียง : volgend
  volgend [nl]
 • การออกเสียง : blauw
  blauw [nl]
 • การออกเสียง : donker
  donker [nl]
 • การออกเสียง : lam
  lam [nl]
 • การออกเสียง : mutisme
  mutisme [nl]