• การออกเสียงคำว่า Jozef de Veuster Jozef de Veuster [nl]