หมวดหมู่:

België

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBelgië

 • การออกเสียง : België België [nl]
 • การออกเสียง : Leuven Leuven [nl]
 • การออกเสียง : Vlaanderen Vlaanderen [nl]
 • การออกเสียง : Vlaams Vlaams [vls]
 • การออกเสียง : Schelde Schelde [nl]
 • การออกเสียง : Bart de Wever Bart de Wever [vls]
 • การออกเสียง : IJzer IJzer [nl]
 • การออกเสียง : Tielt Tielt [fr]
 • การออกเสียง : proximus proximus [la]
 • การออกเสียง : Alfons De Wolf Alfons De Wolf [nl]
 • การออกเสียง : Duitstalige Gemeenschap van België Duitstalige Gemeenschap van België [nl]
 • การออกเสียง : Maldegem Maldegem [vls]
 • การออกเสียง : Middelkerke Middelkerke [nl]
 • การออกเสียง : Kaprijke Kaprijke [vls]
 • การออกเสียง : Yari Verschaeren Yari Verschaeren [nl]
 • การออกเสียง : Eeklo Eeklo [vls]
 • การออกเสียง : Sijsele Sijsele [vls]
 • การออกเสียง : Sint-Jan-In-Eremo Sint-Jan-In-Eremo [vls]
 • การออกเสียง : Sint-Margriete Sint-Margriete [vls]
 • การออกเสียง : Sint-Laureins Sint-Laureins [vls]
 • การออกเสียง : Dominique Leroy Dominique Leroy [nl]
 • การออกเสียง : Neerspeeken Neerspeeken [nl]
 • การออกเสียง : Mathieu Maertens Mathieu Maertens [nl]
 • การออกเสียง : Steve Stevaert - bijnaam Steve Stunt Steve Stevaert - bijnaam Steve Stunt [nl]
 • การออกเสียง : Gaasbeek Gaasbeek [nl]
 • การออกเสียง : Jan Jambon Jan Jambon [nl]
 • การออกเสียง : Marc Bessems Marc Bessems [nl]
 • การออกเสียง : Jean-Pierre van Rossem Jean-Pierre van Rossem [nl]
 • การออกเสียง : Marnix Gijsen Marnix Gijsen [nl]
 • การออกเสียง : Rudi Vranckx Rudi Vranckx [nl]
 • การออกเสียง : testamentuitvoerder testamentuitvoerder [nl]
 • การออกเสียง : John Aerts John Aerts [nl]
 • การออกเสียง : Vera Mann Vera Mann [nl]
 • การออกเสียง : arrondissementscommissaris arrondissementscommissaris [nl]
 • การออกเสียง : Evi Hanssen Evi Hanssen [nl]
 • การออกเสียง : Kris Peeters Kris Peeters [nl]
 • การออกเสียง : N-VA = Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA = Nieuw-Vlaamse Alliantie [nl]
 • การออกเสียง : Bart De Pauw Bart De Pauw [nl]
 • การออกเสียง : Griet Op de Beeck Griet Op de Beeck [nl]
 • การออกเสียง : Lydia Peeters Lydia Peeters [nl]
 • การออกเสียง : NV-A Nieuw-Vlaamse Alliantie NV-A Nieuw-Vlaamse Alliantie [nl]
 • การออกเสียง : Walraversijde Walraversijde [nl]
 • การออกเสียง : Paul Vanden Boeynants = VDB Paul Vanden Boeynants = VDB [nl]
 • การออกเสียง : Spalbeek Spalbeek [nl]
 • บันทึกการออกเสียง : Cedric de Zutter Cedric de Zutter [nl] รอการออกเสียง