หมวดหมู่:

België

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBelgië

 • การออกเสียง : België België [nl]
 • การออกเสียง : Leuven Leuven [nl]
 • การออกเสียง : Vlaanderen Vlaanderen [nl]
 • การออกเสียง : Vlaams Vlaams [vls]
 • การออกเสียง : Schelde Schelde [nl]
 • การออกเสียง : IJzer IJzer [nl]
 • การออกเสียง : Tielt Tielt [fr]
 • การออกเสียง : Duitstalige Gemeenschap van België Duitstalige Gemeenschap van België [nl]
 • การออกเสียง : Maldegem Maldegem [vls]
 • การออกเสียง : Middelkerke Middelkerke [nl]
 • การออกเสียง : Eeklo Eeklo [vls]
 • การออกเสียง : Kaprijke Kaprijke [vls]
 • การออกเสียง : Sint-Jan-In-Eremo Sint-Jan-In-Eremo [vls]
 • การออกเสียง : Sijsele Sijsele [vls]
 • การออกเสียง : Sint-Margriete Sint-Margriete [vls]
 • การออกเสียง : Sint-Laureins Sint-Laureins [vls]
 • บันทึกการออกเสียง : Walraversijde Walraversijde [nl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Spalbeek Spalbeek [nl] รอการออกเสียง