หมวดหมู่:

Beijing snack

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBeijing snack

  • การออกเสียง : 油炸灌肠 油炸灌肠 [zh]
  • การออกเสียง : 茶汤 茶汤 [zh]
  • การออกเสียง : 发糕 发糕 [zh]
  • การออกเสียง : 冰糖葫芦 冰糖葫芦 [zh]
  • การออกเสียง : 艾窝窝 艾窝窝 [zh]
  • การออกเสียง : 驴打滚 驴打滚 [zh]
  • การออกเสียง : 豌豆黄 豌豆黄 [zh]
  • การออกเสียง : 豆汁 豆汁 [zh]
  • การออกเสียง : 糖耳朵 糖耳朵 [zh]
  • การออกเสียง : 驴打滚儿 驴打滚儿 [zh]