หมวดหมู่:

Bannatiran

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBannatiran

 • การออกเสียงคำว่า Aya Aya [es]
 • การออกเสียงคำว่า naudi naudi [et]
 • การออกเสียงคำว่า sumina sumina [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Kayo Kayo [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agsina sadino agsina sadino [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dutdotmo dutdotmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagdissu nagdissu [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า papanam papanam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kalilibnosan kalilibnosan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagsina nagsina [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า patuluyan patuluyan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aya't aya't [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kamaudianan kamaudianan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagsisina nagsisina [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า saydiay saydiay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า babawyem babawyem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kauddian kauddian [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า simmina simmina [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bannatiran bannatiran [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pagdissuan pagdissuan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dutdot dutdot [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า liday liday [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า panawam panawam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suminakan suminakan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dutdotem dutdotem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า matumpungan matumpungan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า panggep panggep [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agdissu agdissu [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dutdoten dutdoten [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maudi maudi [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า panggepmo panggepmo [ilo] รอการออกเสียง