หมวดหมู่:

Bannatiran

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBannatiran

 • การออกเสียง : Aya Aya [es]
 • การออกเสียง : naudi naudi [et]
 • การออกเสียง : Kayo Kayo [tl]
 • การออกเสียง : sumina sumina [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : dutdotem dutdotem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : matumpungan matumpungan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : panggep panggep [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agdissu agdissu [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dutdoten dutdoten [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : maudi maudi [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : panggepmo panggepmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agsina sadino agsina sadino [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dutdotmo dutdotmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nagdissu nagdissu [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : papanam papanam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kalilibnosan kalilibnosan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nagsina nagsina [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : patuluyan patuluyan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aya't aya't [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kamaudianan kamaudianan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nagsisina nagsisina [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : saydiay saydiay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : babawyem babawyem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kauddian kauddian [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : simmina simmina [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bannatiran bannatiran [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pagdissuan pagdissuan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dutdot dutdot [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : liday liday [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : panawam panawam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : suminakan suminakan [ilo] รอการออกเสียง