หมวดหมู่:

Balut egg

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBalut egg

  • การออกเสียง : 鴨仔蛋 鴨仔蛋 [yue]