หมวดหมู่:

bēi zǐ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbēi zǐ

  • การออกเสียง : 杯子 杯子 [zh]