หมวดหมู่:

bú cuò

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbú cuò

  • การออกเสียง : 不错 不错 [wuu]