หมวดหมู่:

Bäume

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBäume

  • การออกเสียง : arboretum arboretum [en]
  • การออกเสียง : Stech-Fichte Stech-Fichte [de]