• การออกเสียงคำว่า Caméscope Caméscope [fr]
  • การออกเสียงคำว่า rétroprojecteur rétroprojecteur [fr]