หมวดหมู่:

auvergne

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงauvergne

  • การออกเสียง : Bougnat Bougnat [fr]
  • การออกเสียง : champeix champeix [fr]
  • การออกเสียง : Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand [fr]
  • การออกเสียง : Vieillespesse Vieillespesse [fr]