หมวดหมู่:

automotive terms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงautomotive terms

 • การออกเสียง : sedan sedan [en]
 • การออกเสียง : convertible convertible [es]
 • การออกเสียง : Halogen Headlamp Halogen Headlamp [en]
 • การออกเสียง : Exhaust Manifold Exhaust Manifold [en]
 • การออกเสียง : B-Pillar B-Pillar [en]
 • การออกเสียง : Roadster Roadster [de]
 • การออกเสียง : drive shaft drive shaft [en]
 • การออกเสียง : off-road vehicle off-road vehicle [en]
 • การออกเสียง : MacPherson Strut MacPherson Strut [en]
 • การออกเสียง : headlamp headlamp [en]
 • การออกเสียง : fuel injection fuel injection [en]
 • การออกเสียง : Four Wheel Drive Four Wheel Drive [en]
 • การออกเสียง : Bremsbaken Bremsbaken [lb]
 • การออกเสียง : Gear Ratio Gear Ratio [en]
 • การออกเสียง : two-wheel drive two-wheel drive [en]
 • การออกเสียง : Bremsluucht Bremsluucht [lb]
 • การออกเสียง : MSRP MSRP [en]
 • การออกเสียง : hazard lights hazard lights [en]
 • การออกเสียง : chilometraggio chilometraggio [it]
 • การออกเสียง : four-wheel drive four-wheel drive [en]
 • การออกเสียง : hardtop hardtop [en]
 • การออกเสียง : Bremsluuchten Bremsluuchten [lb]
 • การออกเสียง : Bremsflëssegkeet Bremsflëssegkeet [lb]
 • การออกเสียง : Ball Joint Ball Joint [en]
 • การออกเสียง : Alloy Wheels Alloy Wheels [en]
 • การออกเสียง : Bremsbak Bremsbak [lb]
 • การออกเสียง : Bremsscheiwen Bremsscheiwen [lb]
 • การออกเสียง : Handbremsen Handbremsen [lb]
 • การออกเสียง : A-Pillar A-Pillar [en]
 • การออกเสียง : All-Wheel Drive All-Wheel Drive [en]
 • การออกเสียง : Bremsscheif Bremsscheif [lb]
 • การออกเสียง : Bremspedall Bremspedall [lb]
 • การออกเสียง : セミトレーリングアーム セミトレーリングアーム [ja]
 • การออกเสียง : マクファーソンストラット マクファーソンストラット [ja]
 • การออกเสียง : フロントグリル フロントグリル [ja]