หมวดหมู่:

astronomia catalana

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงastronomia catalana

 • การออกเสียง : Donegal Donegal [en]
 • การออกเสียง : Baiona Baiona [pt]
 • การออกเสียง : crema catalana crema catalana [es]
 • การออกเสียง : baldana baldana [oc]
 • การออกเสียง : berenguera berenguera [ca]
 • การออกเสียง : donja donja [ca]
 • การออกเสียง : raïssons raïssons [ca]
 • การออกเสียง : greixons greixons [ca]
 • การออกเสียง : cansalada entrevirada cansalada entrevirada [ca]
 • การออกเสียง : ventresca ventresca [es]
 • การออกเสียง : botifarró botifarró [ca]
 • การออกเสียง : botifarra d'arròs botifarra d'arròs [ca]
 • การออกเสียง : roes roes [nl]
 • การออกเสียง : espet espet [ca]
 • การออกเสียง : tupí tupí [ca]
 • การออกเสียง : llomellet llomellet [ca]
 • การออกเสียง : botifarra dolça botifarra dolça [ca]
 • การออกเสียง : llardons llardons [ca]
 • การออกเสียง : sagí sagí [ca]
 • การออกเสียง : tupina tupina [ca]
 • การออกเสียง : bisbot bisbot [ca]
 • การออกเสียง : botifarra negra botifarra negra [ca]
 • การออกเสียง : cansalada virosa cansalada virosa [ca]
 • การออกเสียง : brenguera brenguera [ca]
 • การออกเสียง : cuixot cuixot [ca]
 • การออกเสียง : perola perola [ca]
 • การออกเสียง : bisbe bisbe [ca]
 • การออกเสียง : llemugues llemugues [ca]
 • การออกเสียง : peltruc peltruc [ca]
 • การออกเสียง : espatllot espatllot [ca]
 • การออกเสียง : cotnes cotnes [ca]
 • การออกเสียง : xulla xulla [ca]
 • การออกเสียง : camaiot camaiot [ca]
 • การออกเสียง : bull negre bull negre [ca]
 • การออกเสียง : bringuera bringuera [ca]
 • การออกเสียง : llomello llomello [ca]
 • การออกเสียง : camot camot [ca]
 • การออกเสียง : botifarra crua botifarra crua [ca]
 • การออกเสียง : botifarra d'ou botifarra d'ou [ca]
 • การออกเสียง : costella confitada costella confitada [ca]
 • การออกเสียง : greixillons greixillons [ca]
 • การออกเสียง : petador petador [ca]
 • การออกเสียง : bisbera bisbera [ca]
 • การออกเสียง : botifarra vermella botifarra vermella [ca]
 • การออกเสียง : greixots greixots [ca]
 • การออกเสียง : botifarra catalana botifarra catalana [ca]
 • การออกเสียง : llardufes llardufes [ca]
 • การออกเสียง : botifarra blanca botifarra blanca [ca]
 • การออกเสียง : bull blanc bull blanc [ca]
 • การออกเสียง : cambajó cambajó [ca]
 • การออกเสียง : brou bufat brou bufat [ca]
 • การออกเสียง : cansalada virada cansalada virada [ca]
 • การออกเสียง : cansalada viada cansalada viada [ca]
 • การออกเสียง : pernilet pernilet [ca]
 • การออกเสียง : panxeta panxeta [ca]
 • การออกเสียง : botifarra traïdora botifarra traïdora [ca]
 • การออกเสียง : llom confitat llom confitat [ca]