หมวดหมู่:

arvsõnaq

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarvsõnaq

 • การออกเสียง : kolm
  kolm [et]
 • การออกเสียง : neli
  neli [fi]
 • การออกเสียง : kümme
  kümme [et]
 • การออกเสียง : viis
  viis [et]
 • การออกเสียง : üts
  üts [vro]
 • การออกเสียง : kuus
  kuus [et]
 • การออกเสียง : ütesä
  ütesä [vro]
 • การออกเสียง : katskümmend
  katskümmend [vro]
 • การออกเสียง : katõsa
  katõsa [vro]
 • การออกเสียง : säidse
  säidse [vro]
 • การออกเสียง : ütesäkümmend
  ütesäkümmend [vro]
 • การออกเสียง : katstõist
  katstõist [vro]
 • การออกเสียง : ütstõist
  ütstõist [vro]
 • การออกเสียง : ütesätõist
  ütesätõist [vro]