หมวดหมู่:

art and architecture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงart and architecture

  • การออกเสียง : Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci [it]
  • การออกเสียง : فسيفساء فسيفساء [ar]
  • การออกเสียง : sgraffito sgraffito [de]
  • การออกเสียง : con facilidad con facilidad [es]
  • การออกเสียง : bichromatism bichromatism [en]