หมวดหมู่:

artículo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงartículo

  • การออกเสียง : articul articul [lmo]
  • การออกเสียง : les les [fr]