หมวดหมู่:

arouse

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarouse

  • การออกเสียง : 激发
    激发 [zh]