หมวดหมู่:

arkadaş

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarkadaş

  • การออกเสียง : Yarên Yarên [tr]
  • การออกเสียง : köşe kapmaca köşe kapmaca [tr]