หมวดหมู่:

argo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงargo

 • การออกเสียง : astar etmek astar etmek [tr]
 • การออกเสียง : bili bili bili bili [tr]
 • การออกเสียง : bok tulumu bok tulumu [tr]
 • การออกเสียง : boş koymak boş koymak [tr]
 • การออกเสียง : arabı kırık arabı kırık [tr]
 • การออกเสียง : başı bitten kıçı sikten kurtulmamak başı bitten kıçı sikten kurtulmamak [tr]
 • การออกเสียง : bum bum bum bum [tr]
 • การออกเสียง : Bursa kestanesi Bursa kestanesi [tr]
 • การออกเสียง : aksata aksata [tr]
 • การออกเสียง : arabı uyanmak arabı uyanmak [tr]
 • การออกเสียง : asker etmek (veya eylemek) asker etmek (veya eylemek) [tr]
 • การออกเสียง : bafilemek bafilemek [tr]
 • การออกเสียง : bakımsız tarzan bakımsız tarzan [tr]
 • การออกเสียง : bir posta bir posta [tr]
 • การออกเสียง : bırav bırav [tr]
 • การออกเสียง : ampul asmak ampul asmak [tr]
 • การออกเสียง : at gözü at gözü [tr]
 • การออกเสียง : atomlamak atomlamak [tr]
 • การออกเสียง : ayak atmak ayak atmak [tr]
 • การออกเสียง : ayak çıkmak ayak çıkmak [tr]
 • การออกเสียง : başına oturmak başına oturmak [tr]
 • การออกเสียง : bayır turpu bayır turpu [tr]
 • การออกเสียง : iyilik düşünmek iyilik düşünmek [tr]
 • การออกเสียง : afçı afçı [tr]
 • การออกเสียง : ahbar ahbar [tr]
 • การออกเสียง : Allah kerim yeri Allah kerim yeri [tr]
 • การออกเสียง : alt güverte alt güverte [tr]
 • การออกเสียง : ana avrat düz gitmek ana avrat düz gitmek [tr]
 • การออกเสียง : anasını satmak anasını satmak [tr]
 • การออกเสียง : ayaz paşa kol gezmek ayaz paşa kol gezmek [tr]
 • การออกเสียง : bacakları götünü dövmek bacakları götünü dövmek [tr]
 • การออกเสียง : bal almak bal almak [tr]
 • การออกเสียง : bit atmak bit atmak [tr]
 • การออกเสียง : boku çıkmak boku çıkmak [tr]
 • การออกเสียง : abem abem [tr]
 • การออกเสียง : adiş adiş [tr]
 • การออกเสียง : ahenk yapmak ahenk yapmak [tr]
 • การออกเสียง : ambarcı ambarcı [tr]
 • การออกเสียง : Anadolu etmek Anadolu etmek [tr]
 • การออกเสียง : ayıcı ayıcı [tr]
 • การออกเสียง : aynasızlanmak aynasızlanmak [tr]
 • การออกเสียง : babafingo babafingo [tr]
 • การออกเสียง : babilof naşlatmak babilof naşlatmak [tr]
 • การออกเสียง : bademcik ameliyatı bademcik ameliyatı [tr]
 • การออกเสียง : bal kutusu bal kutusu [tr]
 • การออกเสียง : bitirim yeri bitirim yeri [tr]
 • การออกเสียง : büzükdeş büzükdeş [tr]
 • การออกเสียง : aftos aftos [tr]
 • การออกเสียง : alarga alarga [tr]
 • การออกเสียง : Allahıma Allahıma [tr]
 • การออกเสียง : ana avrat asfaltta koşmak ana avrat asfaltta koşmak [tr]
 • การออกเสียง : arakçı arakçı [tr]
 • การออกเสียง : babacımcı babacımcı [tr]
 • การออกเสียง : babacımcılık babacımcılık [tr]
 • การออกเสียง : babaçko babaçko [tr]
 • การออกเสียง : babalamak babalamak [tr]
 • การออกเสียง : babaşko babaşko [tr]
 • การออกเสียง : belini kırmak belini kırmak [tr]
 • การออกเสียง : beş numara beş numara [tr]
 • การออกเสียง : binişi kuvvetli binişi kuvvetli [tr]
 • การออกเสียง : bir kulağının arkası kalmak bir kulağının arkası kalmak [tr]
 • การออกเสียง : bit bozmak bit bozmak [tr]
 • การออกเสียง : boğuntu yeri boğuntu yeri [tr]
 • การออกเสียง : borda etmek borda etmek [tr]
 • การออกเสียง : boy etmek boy etmek [tr]
 • การออกเสียง : boyata boyata [tr]
 • การออกเสียง : boyunu görmek boyunu görmek [tr]
 • การออกเสียง : ablacılık ablacılık [tr]
 • การออกเสียง : abuş abuş [tr]
 • การออกเสียง : açıkta bir şey mi gördün? açıkta bir şey mi gördün? [tr]
 • การออกเสียง : ağır işçi ağır işçi [tr]
 • การออกเสียง : ağzını havaya (veya poyraza) açmak ağzını havaya (veya poyraza) açmak [tr]
 • การออกเสียง : ak deliği ak deliği [tr]
 • การออกเสียง : aklı durmak kıçı tavana vurmak aklı durmak kıçı tavana vurmak [tr]
 • การออกเสียง : akortlu akortlu [tr]
 • การออกเสียง : akoza akoza [tr]
 • การออกเสียง : akü doldurmak akü doldurmak [tr]
 • การออกเสียง : alarga durmak alarga durmak [tr]
 • การออกเสียง : alarga etmek alarga etmek [tr]
 • การออกเสียง : alarga gelmek alarga gelmek [tr]
 • การออกเสียง : alnı yere gelmek alnı yere gelmek [tr]
 • การออกเสียง : anasının donu başına olmak anasının donu başına olmak [tr]
 • การออกเสียง : anoş anoş [tr]
 • การออกเสียง : apaş apaş [tr]
 • การออกเสียง : at sidiği at sidiği [tr]
 • การออกเสียง : badana çekmek badana çekmek [tr]
 • การออกเสียง : bando mızıka bando mızıka [tr]
 • การออกเสียง : banyo ettirmek banyo ettirmek [tr]
 • การออกเสียง : bayramlık ağzını açtırmak bayramlık ağzını açtırmak [tr]
 • การออกเสียง : bebek ölüsü gibi bebek ölüsü gibi [tr]
 • การออกเสียง : belediye aynasızı belediye aynasızı [tr]
 • การออกเสียง : beleşten beleşten [tr]
 • การออกเสียง : beyaz gölge beyaz gölge [tr]
 • การออกเสียง : beyin amcıklaması beyin amcıklaması [tr]
 • การออกเสียง : binyediyüzonbeş binyediyüzonbeş [tr]
 • การออกเสียง : bitleri eşek olmak bitleri eşek olmak [tr]
 • การออกเสียง : bom atmak bom atmak [tr]
 • การออกเสียง : bora patlatmak bora patlatmak [tr]
 • การออกเสียง : büyük gelmek büyük gelmek [tr]
 • การออกเสียง : averta averta [la]