หมวดหมู่:

Arabic verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงArabic verb

  • การออกเสียง : أتذكر أتذكر [ar]
  • การออกเสียง : أحفظ أحفظ [ar]
  • การออกเสียง : أصحو أصحو [ar]
  • การออกเสียง : تطويق تطويق [ar]