หมวดหมู่:

arabic numerals

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarabic numerals

  • การออกเสียง : cyfry arabskie
    cyfry arabskie [pl]