หมวดหมู่:

Apple產品

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงApple產品

 • การออกเสียง : iPhone iPhone [en]
 • การออกเสียง : iPod iPod [en]
 • การออกเสียง : iPad iPad [en]
 • การออกเสียง : iPod Touch iPod Touch [en]
 • การออกเสียง : ipod shuffle ipod shuffle [en]
 • การออกเสียง : iPod nano iPod nano [en]
 • การออกเสียง : MacBook MacBook [en]
 • การออกเสียง : Apple Watch Apple Watch [en]
 • การออกเสียง : iPad Air iPad Air [en]
 • การออกเสียง : iPad Pro iPad Pro [en]
 • การออกเสียง : Apple TV Apple TV [en]
 • การออกเสียง : iPad Mini iPad Mini [en]
 • การออกเสียง : iPod classic iPod classic [en]