หมวดหมู่:

anyonghaseyo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanyonghaseyo

  • การออกเสียง : 안녕 안녕 [ko]