หมวดหมู่:

anv-kadarn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanv-kadarn

 • การออกเสียง : kole kole [br]
 • การออกเสียง : skoazioù skoazioù [br]
 • การออกเสียง : divronn divronn [br]
 • การออกเสียง : kazhez kazhez [br]
 • การออกเสียง : tadoù tadoù [br]
 • การออกเสียง : annoar annoar [br]
 • การออกเสียง : merc'h-vihan merc'h-vihan [br]
 • การออกเสียง : toull-an-nor toull-an-nor [br]
 • การออกเสียง : koleoù koleoù [br]
 • การออกเสียง : mab-bihan mab-bihan [br]
 • การออกเสียง : daouarn daouarn [br]
 • การออกเสียง : hentoù hentoù [br]
 • การออกเสียง : mammoù mammoù [br]
 • การออกเสียง : divlagad divlagad [br]
 • การออกเสียง : pennoù pennoù [br]
 • การออกเสียง : divisker divisker [br]