หมวดหมู่:

Annals of Ulster

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAnnals of Ulster

 • การออกเสียง : Sadhbh Sadhbh [ga]
 • การออกเสียง : Alle Alle [da]
 • การออกเสียง : Niall Niall [ga]
 • การออกเสียง : Donnchadh Donnchadh [gd]
 • การออกเสียง : mór mór [ga]
 • การออกเสียง : Eithne Eithne [ga]
 • การออกเสียง : Ane Ane [no]
 • การออกเสียง : Etain (Old Irish) Etain (Old Irish) [ga]
 • การออกเสียง : Áed Áed [ga]
 • การออกเสียง : Áedán Áedán [ga]
 • การออกเสียง : Saerlaith Saerlaith [ga]
 • การออกเสียง : lann lann [br]
 • การออกเสียง : Marthu Marthu [ga]
 • การออกเสียง : Gormlaith Gormlaith [ga]
 • การออกเสียง : Ailbe Ailbe [ga]
 • การออกเสียง : Saerlaith (Old Irish) Saerlaith (Old Irish) [ga]
 • การออกเสียง : Muirenn Muirenn [ga]
 • การออกเสียง : Connla Connla [ga]
 • การออกเสียง : Lugaid (Old Irish) Lugaid (Old Irish) [ga]
 • การออกเสียง : Coblaith Coblaith [ga]
 • การออกเสียง : Caintigern Caintigern [ga]
 • การออกเสียง : Cellach Cellach [ga]
 • การออกเสียง : Feidlimid Feidlimid [ga]
 • การออกเสียง : Muirgel Muirgel [ga]
 • การออกเสียง : Ethniu - Eithne Ethniu - Eithne [ga]
 • การออกเสียง : Dubáin Dubáin [ga]
 • การออกเสียง : Étaín - Éadaoin Étaín - Éadaoin [ga]
 • การออกเสียง : Sebdann Sebdann [ga]
 • การออกเสียง : Lígach Lígach [ga]
 • การออกเสียง : Tailltú Tailltú [ga]
 • การออกเสียง : Echaid Echaid [ga]
 • การออกเสียง : Forblaith Forblaith [ga]
 • การออกเสียง : Murchad Murchad [ga]
 • การออกเสียง : Laegaire Laegaire [ga]
 • การออกเสียง : Dúngal Dúngal [ga]
 • การออกเสียง : Móracán Móracán [ga]
 • การออกเสียง : Flannacán Flannacán [ga]
 • การออกเสียง : Aedacán Aedacán [ga]
 • การออกเสียง : Gormán Gormán [ga]
 • การออกเสียง : Flann Flann [ga]
 • การออกเสียง : Tadc Tadc [ga]
 • การออกเสียง : Lorcáin Lorcáin [ga]
 • การออกเสียง : Dúnchad Dúnchad [ga]
 • การออกเสียง : Sétaige Sétaige [ga]
 • การออกเสียง : Derbhorgall Derbhorgall [ga]
 • การออกเสียง : Dúnlaith Dúnlaith [ga]
 • การออกเสียง : Dubeassa Dubeassa [ga]
 • การออกเสียง : Amalgaidh Amalgaidh [ga]
 • การออกเสียง : Airgialla Airgialla [ga]
 • การออกเสียง : Erudán Erudán [ga]
 • การออกเสียง : Cernachán Cernachán [ga]
 • การออกเสียง : Flaithnia Flaithnia [ga]
 • การออกเสียง : Admaer Admaer [ga]
 • การออกเสียง : Riacan Riacan [ga]
 • การออกเสียง : Linn Duachaill Linn Duachaill [ga]
 • การออกเสียง : Tuirgéis Tuirgéis [ga]