หมวดหมู่:

anime/manga term

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanime/manga term

  • การออกเสียง : ahoge ahoge [ja]
  • การออกเสียง : お前はもう死んでいる お前はもう死んでいる [ja]
  • การออกเสียง : キセキの世代 キセキの世代 [ja]
  • การออกเสียง : セカイ系 セカイ系 [ja]
  • การออกเสียง : Erogē Erogē [ja]