หมวดหมู่:

animals in Upper Sorbian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimals in Upper Sorbian

  • การออกเสียง : liška liška [cs]
  • การออกเสียง : kawka kawka [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : kóčka kóčka [hsb] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : kóń kóń [hsb] รอการออกเสียง