• การออกเสียงคำว่า ass ass [en]
 • การออกเสียงคำว่า hippopotamus hippopotamus [en]
 • การออกเสียงคำว่า ёжик ёжик [ru]
 • การออกเสียงคำว่า coyote coyote [en]
 • การออกเสียงคำว่า щука щука [ru]
 • การออกเสียงคำว่า snake snake [en]
 • การออกเสียงคำว่า big big [en]
 • การออกเสียงคำว่า Krähe Krähe [de]
 • การออกเสียงคำว่า sokol sokol [cs]
 • การออกเสียงคำว่า raven raven [en]
 • การออกเสียงคำว่า macska macska [hu]
 • การออกเสียงคำว่า page page [en]
 • การออกเสียงคำว่า reptile reptile [en]
 • การออกเสียงคำว่า salamandra salamandra [pt]
 • การออกเสียงคำว่า lane lane [en]
 • การออกเสียงคำว่า Björn Björn [sv]
 • การออกเสียงคำว่า canguro canguro [es]
 • การออกเสียงคำว่า sable sable [fr]
 • การออกเสียงคำว่า kutya kutya [hu]
 • การออกเสียงคำว่า herd herd [en]
 • การออกเสียงคำว่า spook spook [en]
 • การออกเสียงคำว่า Neko (猫, ねこ) Neko (猫, ねこ) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า trap trap [en]
 • การออกเสียงคำว่า insect insect [en]
 • การออกเสียงคำว่า anteater anteater [en]
 • การออกเสียงคำว่า dragonfly dragonfly [en]
 • การออกเสียงคำว่า kot kot [pl]
 • การออกเสียงคำว่า armadillo armadillo [en]
 • การออกเสียงคำว่า calf calf [en]
 • การออกเสียงคำว่า chameleon chameleon [en]