• การออกเสียงคำว่า גאָרילע גאָרילע [yi]
 • การออกเสียงคำว่า זשאַבע זשאַבע [yi]
 • การออกเสียงคำว่า פֿוקס פֿוקס [yi]
 • การออกเสียงคำว่า פֿרעטװיזעלע פֿרעטװיזעלע [yi]
 • การออกเสียงคำว่า לאָס לאָס [yi]
 • การออกเสียงคำว่า העלפֿאַנד העלפֿאַנד [yi]
 • การออกเสียงคำว่า טױב טױב [yi]
 • การออกเสียงคำว่า ראָב ראָב [yi]
 • การออกเสียงคำว่า הירש הירש [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קוקאַװקע קוקאַװקע [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קראָ קראָ [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קראָקאָדיל קראָקאָדיל [yi]
 • การออกเสียงคำว่า גריל גריל [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קראַן קראַן [yi]
 • การออกเสียงคำว่า דאָרש דאָרש [yi]
 • การออกเสียงคำว่า װעװריק װעװריק [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קאַץ קאַץ [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קאַרפּ קאַרפּ [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קאַנאַריק קאַנאַריק [yi]
 • การออกเสียงคำว่า אָפּפֿרעסער אָפּפֿרעסער [yi]
 • การออกเสียงคำว่า קעמל קעמל [yi]
 • การออกเสียงคำว่า בופֿלאָקס בופֿלאָקס [yi]
 • การออกเสียงคำว่า װיִזלטיר װיִזלטיר [yi]
 • การออกเสียงคำว่า ביבער ביבער [yi]
 • การออกเสียงคำว่า בער בער [yi]
 • การออกเสียงคำว่า פֿלײדערמױז פֿלײדערמױז [yi]
 • การออกเสียงคำว่า טאַקס טאַקס [yi]
 • การออกเสียงคำว่า מאַלפּע מאַלפּע [yi]
 • การออกเสียงคำว่า malpe malpe [yi]
 • การออกเสียงคำว่า Varde Varde [lv]