• การออกเสียงคำว่า جنگلی بلی جنگلی بلی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اُڑیل اُڑیل [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جنگلی جانور جنگلی جانور [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جنگلی کتا جنگلی کتا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า جنگی سؤر جنگی سؤر [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า لال پانڈا لال پانڈا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کالا ہرن کالا ہرن [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کالا ریچھ کالا ریچھ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چنکارا چنکارا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چیتل چیتل [ur]
 • การออกเสียงคำว่า calf calf [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า چیتا شیر چیتا شیر [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า اینٹ ایٹر اینٹ ایٹر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بیور بیور [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ریکون ریکون [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جیگوار جیگوار [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า اوٹنی اوٹنی [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า okapi okapi [de]
 • การออกเสียงคำว่า horse horse [en]
 • การออกเสียงคำว่า fish fish [en]
 • การออกเสียงคำว่า Koalas Koalas [en]
 • การออกเสียงคำว่า re-home re-home [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kamila Kamila [pl]
 • การออกเสียงคำว่า kura kura [fi]
 • การออกเสียงคำว่า chameleon chameleon [en]
 • การออกเสียงคำว่า kot kot [pl]
 • การออกเสียงคำว่า krowa krowa [pl]
 • การออกเสียงคำว่า cougars cougars [en]
 • การออกเสียงคำว่า zoologist zoologist [en]
 • การออกเสียงคำว่า pupu pupu [pt]