• การออกเสียงคำว่า baldriga capnegra baldriga capnegra [ca]
 • การออกเสียงคำว่า baldriga cendrosa baldriga cendrosa [ca]
 • การออกเสียงคำว่า baldriga grisa baldriga grisa [ca]
 • การออกเสียงคำว่า baldriga petita baldriga petita [ca]
 • การออกเสียงคำว่า baldriga pufí baldriga pufí [ca]
 • การออกเสียงคำว่า balea balea [gl]
 • การออกเสียงคำว่า balena balena [pms]
 • การออกเสียงคำว่า balena blanca balena blanca [ca]
 • การออกเสียงคำว่า balık balık [tr]
 • การออกเสียงคำว่า balkansperwer balkansperwer [nl]
 • การออกเสียงคำว่า balodis balodis [lv]
 • การออกเสียงคำว่า balschol balschol [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Bambi Bambi [es]
 • การออกเสียงคำว่า bamboerat bamboerat [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Bamse Bamse [sv]
 • การออกเสียงคำว่า bandersnatch bandersnatch [en]
 • การออกเสียงคำว่า bandog bandog [en]
 • การออกเสียงคำว่า bandvis bandvis [nl]
 • การออกเสียงคำว่า banteng banteng [ind]
 • การออกเสียงคำว่า Barbarijse patrijs Barbarijse patrijs [nl]
 • การออกเสียงคำว่า barbeel barbeel [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Barbier Barbier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า barbot barbot [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Bären Bären [de]
 • การออกเสียงคำว่า barg barg [yi]
 • การออกเสียงคำว่า Bärin Bärin [de]
 • การออกเสียงคำว่า Barkudia-Skink Barkudia-Skink [de]
 • การออกเสียงคำว่า barnevelder barnevelder [nl]
 • การออกเสียงคำว่า barracuda barracuda [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bartaffe Bartaffe [de]