• การออกเสียงคำว่า farfalla farfalla [it]
 • การออกเสียงคำว่า gaj gaj [hr]
 • การออกเสียงคำว่า foche foche [it]
 • การออกเสียงคำว่า quagga quagga [it]
 • การออกเสียงคำว่า asino asino [it]
 • การออกเสียงคำว่า ciuco ciuco [it]
 • การออกเสียงคำว่า tarabuso tarabuso [it]
 • การออกเสียงคำว่า bolita bolita [es]
 • การออกเสียงคำว่า margay margay [it]
 • การออกเสียงคำว่า neofocena neofocena [it]
 • การออกเสียงคำว่า garzeta garzeta [vec]
 • การออกเสียงคำว่า bighorn bighorn [en]
 • การออกเสียงคำว่า ranocchia ranocchia [it]
 • การออกเสียงคำว่า goral goral [it]
 • การออกเสียงคำว่า border collie border collie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า wallabia wallabia [it]
 • การออกเสียงคำว่า parpajòła parpajòła [vec]
 • การออกเสียงคำว่า Cefalofo Cefalofo [it]
 • การออกเสียงคำว่า antechino antechino [it]
 • การออกเสียงคำว่า grifone grifone [it]
 • การออกเสียงคำว่า pulce pulce [it]
 • การออกเสียงคำว่า yaguarondi yaguarondi [it]
 • การออกเสียงคำว่า moroseta moroseta [it]
 • การออกเสียงคำว่า porsełeta porsełeta [vec]
 • การออกเสียงคำว่า lumaca lumaca [it]
 • การออกเสียงคำว่า muntjak muntjak [nl]
 • การออกเสียงคำว่า donnole donnole [it]
 • การออกเสียงคำว่า iattu iattu [scn]
 • การออกเสียงคำว่า scecca scecca [scn]
 • การออกเสียงคำว่า somaro somaro [it]