หมวดหมู่:

Angolból átvett szó

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAngolból átvett szó

  • การออกเสียง : bug bug [en]