หมวดหมู่:

anglo-Indian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglo-Indian

  • การออกเสียง : ayah ayah [ind]
  • การออกเสียง : Delhi Durbar Delhi Durbar [en]
  • การออกเสียง : Hobson-Jobson Hobson-Jobson [en]
  • การออกเสียง : gimkana gimkana [it]