หมวดหมู่:

anglo-Greek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglo-Greek

  • การออกเสียง : upsilon upsilon [fr]
  • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
  • การออกเสียง : Heta Heta [sv]
  • การออกเสียง : digamma digamma [grc]
  • การออกเสียง : Sampi Sampi [grc]
  • การออกเสียง : Qoppa Qoppa [grc]