หมวดหมู่:

anglo-Greek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglo-Greek

 • การออกเสียง : upsilon
  upsilon [fr]
 • การออกเสียง : sigma
  sigma [fr]
 • การออกเสียง : digamma
  digamma [grc]
 • การออกเสียง : Heta
  Heta [sv]
 • การออกเสียง : Sampi
  Sampi [grc]
 • การออกเสียง : Qoppa
  Qoppa [grc]