หมวดหมู่:

anglicismo de high tech

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglicismo de high tech

  • การออกเสียง : ráiteque ráiteque [pt]