หมวดหมู่:

anden person

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanden person

  • การออกเสียง : du du [de]
  • การออกเสียง : dig dig [en]
  • การออกเสียง : jer jer [da]
  • การออกเสียง : konsertii konsertii [sme]