หมวดหมู่:

ancient Greek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงancient Greek

 • การออกเสียง : Aphrodite Aphrodite [en]
 • การออกเสียง : io io [it]
 • การออกเสียง : Ganymede Ganymede [en]
 • การออกเสียง : Aeneas Aeneas [en]
 • การออกเสียง : molon labe molon labe [grc]
 • การออกเสียง : Arcadia Arcadia [en]
 • การออกเสียง : Homer Homer [en]
 • การออกเสียง : cynical cynical [en]
 • การออกเสียง : Φίλιππος Β' ο Μακεδών Φίλιππος Β' ο Μακεδών [grc]
 • การออกเสียง : lene lene [gl]
 • การออกเสียง : Gymnopédie Gymnopédie [fr]
 • การออกเสียง : Aeneid Aeneid [en]
 • การออกเสียง : Styx Styx [en]
 • การออกเสียง : River Styx River Styx [en]
 • การออกเสียง : ἀπολέγω ἀπολέγω [el]
 • การออกเสียง : Democritus Democritus [en]
 • การออกเสียง : Αρισταγόρας ο Μιλήσιος Αρισταγόρας ο Μιλήσιος [el]
 • การออกเสียง : Δαναΐδαι Δαναΐδαι [grc]
 • การออกเสียง : Asclepius Asclepius [en]
 • การออกเสียง : Lysistrata Lysistrata [en]
 • การออกเสียง : peltast peltast [en]
 • การออกเสียง : cynicism cynicism [en]
 • การออกเสียง : Phanes Phanes [en]
 • การออกเสียง : ὁρμάειν ὁρμάειν [grc]
 • การออกเสียง : Dioxippus Dioxippus [grc]
 • การออกเสียง : Oresteia Oresteia [en]
 • การออกเสียง : πόθεν έσχες πόθεν έσχες [el]
 • การออกเสียง : Halicarnassus Halicarnassus [en]
 • การออกเสียง : cynic cynic [en]
 • การออกเสียง : paean paean [en]
 • การออกเสียง : Thales of Miletus Thales of Miletus [en]
 • การออกเสียง : Priapus Priapus [en]
 • การออกเสียง : arconte arconte [it]
 • การออกเสียง : ζυγόν ζυγόν [el]
 • การออกเสียง : Phoibos Phoibos [en]
 • การออกเสียง : ekphrasis ekphrasis [grc]
 • การออกเสียง : oplita oplita [it]
 • การออกเสียง : αφύη αφύη [el]
 • การออกเสียง : Phrynichus Phrynichus [en]
 • การออกเสียง : deontic deontic [en]
 • การออกเสียง : ήγουν ήγουν [el]
 • การออกเสียง : Καλλικράτης Καλλικράτης [el]
 • การออกเสียง : peripteral peripteral [en]
 • การออกเสียง : Rod of Asclepius Rod of Asclepius [en]
 • การออกเสียง : Ερινυες Ερινυες [el]
 • การออกเสียง : ήξεις αφήξεις ήξεις αφήξεις [el]
 • การออกเสียง : Phidias Phidias [en]
 • การออกเสียง : gymnopaedic gymnopaedic [en]
 • การออกเสียง : Zeuxis Zeuxis [en]
 • การออกเสียง : trierarch trierarch [en]
 • การออกเสียง : άμαξα άμαξα [el]
 • การออกเสียง : Phryne Phryne [en]
 • การออกเสียง : triglyph triglyph [en]
 • การออกเสียง : oplite oplite [it]
 • การออกเสียง : Creon Creon [en]
 • การออกเสียง : Eurynome Eurynome [en]
 • การออกเสียง : asclepiad asclepiad [en]
 • การออกเสียง : Epiphanes Epiphanes [en]
 • การออกเสียง : Παροπαμισάδαι Παροπαμισάδαι [el]
 • การออกเสียง : Simon of Cyrene Simon of Cyrene [en]
 • การออกเสียง : dispondee dispondee [en]
 • การออกเสียง : άβακας άβακας [el]
 • การออกเสียง : Anthesterien Anthesterien [de]
 • การออกเสียง : Εννεάδες Εννεάδες [el]
 • การออกเสียง : Αιακος Αιακος [el]
 • การออกเสียง : Somatophylakes Somatophylakes [en]
 • การออกเสียง : Αισχύλος Αισχύλος [el]
 • การออกเสียง : Euphronios Euphronios [en]
 • การออกเสียง : Αμφιτριτη Αμφιτριτη [el]
 • การออกเสียง : Demosthenes Demosthenes [en]
 • การออกเสียง : Bakchen Bakchen [de]
 • การออกเสียง : cynics cynics [en]
 • การออกเสียง : paeon paeon [en]
 • การออกเสียง : Dioscorides Dioscorides [en]
 • การออกเสียง : Apollodorus Apollodorus [en]
 • การออกเสียง : Menander Menander [en]
 • การออกเสียง : Αιδωνευς Αιδωνευς [el]
 • การออกเสียง : θάττον ή βράδιον θάττον ή βράδιον [grc]
 • การออกเสียง : petalism petalism [en]
 • การออกเสียง : Palladas Palladas [en]
 • การออกเสียง : agema agema [it]
 • การออกเสียง : pankratiast pankratiast [en]
 • การออกเสียง : Σεισάχθεια Σεισάχθεια [el]
 • การออกเสียง : Bacchylides Bacchylides [en]
 • การออกเสียง : πεῖράν τιν πεῖράν τιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : Cratylus Cratylus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Margites Margites [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aguieus Aguieus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Eiron Eiron [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Anaximenes of Miletus Anaximenes of Miletus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hemiepes hemiepes [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Pythagoras of Samos Pythagoras of Samos [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Callimachus Callimachus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Xenophanes of Elea Xenophanes of Elea [en] รอการออกเสียง