• บันทึกการออกเสียงคำว่า kratis kratis [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Dioscorides Dioscorides [en]
 • การออกเสียงคำว่า Apollodorus Apollodorus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Menander Menander [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Margites Margites [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cratylus Cratylus [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า pankratiast pankratiast [en]
 • การออกเสียงคำว่า πεῖράν τιν πεῖράν τιν [grc]
 • การออกเสียงคำว่า Demosthenes Demosthenes [en]
 • การออกเสียงคำว่า molon labe molon labe [grc]
 • การออกเสียงคำว่า Bacchylides Bacchylides [en]
 • การออกเสียงคำว่า Σεισάχθεια Σεισάχθεια [el]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Eiron Eiron [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Phidias Phidias [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lysistrata Lysistrata [en]
 • การออกเสียงคำว่า Eurynome Eurynome [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phrynichus Phrynichus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Democritus Democritus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ἐννεάδες Ἐννεάδες [el]
 • การออกเสียงคำว่า Halicarnassus Halicarnassus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thales of Miletus Thales of Miletus [en]
 • การออกเสียงคำว่า peripteral peripteral [en]
 • การออกเสียงคำว่า άμαξα άμαξα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Homer Homer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Creon Creon [en]
 • การออกเสียงคำว่า io io [it]
 • การออกเสียงคำว่า paeon paeon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phanes Phanes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Epiphanes Epiphanes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Δαναΐδαι Δαναΐδαι [grc]