หมวดหมู่:

ancient Greek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงancient Greek

 • การออกเสียงคำว่า Aphrodite Aphrodite [en]
 • การออกเสียงคำว่า io io [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ganymede Ganymede [en]
 • การออกเสียงคำว่า Aeneas Aeneas [en]
 • การออกเสียงคำว่า Arcadia Arcadia [en]
 • การออกเสียงคำว่า cynical cynical [en]
 • การออกเสียงคำว่า Homer Homer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Φίλιππος Β' ο Μακεδών Φίλιππος Β' ο Μακεδών [grc]
 • การออกเสียงคำว่า molon labe molon labe [grc]
 • การออกเสียงคำว่า lene lene [gl]
 • การออกเสียงคำว่า Aeneid Aeneid [en]
 • การออกเสียงคำว่า River Styx River Styx [en]
 • การออกเสียงคำว่า Styx Styx [en]
 • การออกเสียงคำว่า ἀπολέγω ἀπολέγω [el]
 • การออกเสียงคำว่า Αρισταγόρας ο Μιλήσιος Αρισταγόρας ο Μιλήσιος [el]
 • การออกเสียงคำว่า Gymnopédie Gymnopédie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Democritus Democritus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Αι Ειδοί Του Μαρτίου Αι Ειδοί Του Μαρτίου [el]
 • การออกเสียงคำว่า Δαναΐδαι Δαναΐδαι [grc]
 • การออกเสียงคำว่า peltast peltast [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phanes Phanes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Dioxippus Dioxippus [grc]
 • การออกเสียงคำว่า ὁρμάειν ὁρμάειν [grc]
 • การออกเสียงคำว่า πόθεν έσχες πόθεν έσχες [el]
 • การออกเสียงคำว่า Lysistrata Lysistrata [en]
 • การออกเสียงคำว่า Asclepius Asclepius [en]
 • การออกเสียงคำว่า cynicism cynicism [en]
 • การออกเสียงคำว่า cynic cynic [en]
 • การออกเสียงคำว่า Halicarnassus Halicarnassus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Oresteia Oresteia [en]
 • การออกเสียงคำว่า paean paean [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thales of Miletus Thales of Miletus [en]
 • การออกเสียงคำว่า arconte arconte [it]
 • การออกเสียงคำว่า ζυγόν ζυγόν [el]
 • การออกเสียงคำว่า αφύη αφύη [el]
 • การออกเสียงคำว่า Phrynichus Phrynichus [en]
 • การออกเสียงคำว่า deontic deontic [en]
 • การออกเสียงคำว่า Priapus Priapus [en]
 • การออกเสียงคำว่า ήγουν ήγουν [el]
 • การออกเสียงคำว่า Phoibos Phoibos [en]
 • การออกเสียงคำว่า Καλλικράτης Καλλικράτης [el]
 • การออกเสียงคำว่า peripteral peripteral [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ερινυες Ερινυες [el]
 • การออกเสียงคำว่า Rod of Asclepius Rod of Asclepius [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ἀπὸ μηχανῆς Θεός Ἀπὸ μηχανῆς Θεός [grc]
 • การออกเสียงคำว่า oplita oplita [it]
 • การออกเสียงคำว่า ήξεις αφήξεις ήξεις αφήξεις [el]
 • การออกเสียงคำว่า gymnopaedic gymnopaedic [en]
 • การออกเสียงคำว่า trierarch trierarch [en]
 • การออกเสียงคำว่า άμαξα άμαξα [el]
 • การออกเสียงคำว่า triglyph triglyph [en]
 • การออกเสียงคำว่า oplite oplite [it]
 • การออกเสียงคำว่า ekphrasis ekphrasis [grc]
 • การออกเสียงคำว่า asclepiad asclepiad [en]
 • การออกเสียงคำว่า Zeuxis Zeuxis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phidias Phidias [en]
 • การออกเสียงคำว่า Παροπαμισάδαι Παροπαμισάδαι [el]
 • การออกเสียงคำว่า dispondee dispondee [en]
 • การออกเสียงคำว่า Eurynome Eurynome [en]
 • การออกเสียงคำว่า Creon Creon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Epiphanes Epiphanes [en]
 • การออกเสียงคำว่า άβακας άβακας [el]
 • การออกเสียงคำว่า Anthesterien Anthesterien [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ἐννεάδες Ἐννεάδες [el]
 • การออกเสียงคำว่า Simon of Cyrene Simon of Cyrene [en]
 • การออกเสียงคำว่า Αιακος Αιακος [el]
 • การออกเสียงคำว่า Phryne Phryne [en]
 • การออกเสียงคำว่า Somatophylakes Somatophylakes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Αμφιτριτη Αμφιτριτη [el]
 • การออกเสียงคำว่า Αισχύλος Αισχύλος [el]
 • การออกเสียงคำว่า Bakchen Bakchen [de]
 • การออกเสียงคำว่า cynics cynics [en]
 • การออกเสียงคำว่า paeon paeon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Demosthenes Demosthenes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Dioscorides Dioscorides [en]
 • การออกเสียงคำว่า Menander Menander [en]
 • การออกเสียงคำว่า Apollodorus Apollodorus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Αιδωνευς Αιδωνευς [el]
 • การออกเสียงคำว่า petalism petalism [en]
 • การออกเสียงคำว่า θάττον ή βράδιον θάττον ή βράδιον [el]
 • การออกเสียงคำว่า agema agema [it]
 • การออกเสียงคำว่า Σεισάχθεια Σεισάχθεια [el]
 • การออกเสียงคำว่า pankratiast pankratiast [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bacchylides Bacchylides [en]
 • การออกเสียงคำว่า πεῖράν τιν πεῖράν τιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cratylus Cratylus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kratis kratis [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ιακχος Ιακχος [el] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Margites Margites [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Eiron Eiron [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hemiepes hemiepes [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Aguieus Aguieus [en] รอการออกเสียง