หมวดหมู่:

ancient areas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงancient areas

  • การออกเสียง : Nubia Nubia [en]
  • การออกเสียง : Μηδία Μηδία [el]
  • การออกเสียง : Γεδρωσία Γεδρωσία [el]